Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Alles over filosofie Sitemap

Filosofie - AllAboutPhilosophy.org
Een rationeel onderzoek van de waarheid. Leer over de antwoorden op enkele van de moeilijkste levensvragen. Begin je zoektocht nu.

Citaten van C.S. Lewis
Lees een selectie van citaten uit de boeken van C.S. Lewis. Wat waren zijn standpunten over het leven, atheïsme en God?

Abd-ar-Rahman III
Hoe bezon deze man zich op zijn leven, na een leven als machtige prins te hebben geleid? Wat was zijn filosofische conclusie over het leven en de zin van het leven?

Absolute waarheid
Een onbuigzame werkelijkheid? Bestaan er daadwerkelijk vaststaande en onveranderlijke feiten? Wat zeggen de relativisten? Een logische kijk op de filosofische argumenten.

Absolute waarheid 2
Een onbuigzame werkelijkheid? Bestaan er daadwerkelijk vaststaande en onveranderlijke feiten? Wat zeggen de relativisten? Een logische kijk op de filosofische argumenten.

Agnosticisme
Is deze positie houdbaar in het licht van het wetenschappelijke bewijs? Een overzicht van de microscopische wereld waaronder het bacterieel flagellum.

Agnosticisme 2
Is deze positie houdbaar in het licht van het wetenschappelijke bewijs? Een overzicht van de microscopische wereld waaronder het bacterieel flagellum.

Antony Flew
Lees hoe Antony Flew, nadat hij het bewijsmateriaal uitvoerig had bestudeerd, vaarwel zei tegen het atheïsme en koos voor 'intelligent design'.

Aristoteles
Leer over de geschiedenis van deze grote denker en lees enkele van zijn prachtige citaten over het leven. Wat was zijn invloed op de filosofische wereld?

Atheïsme
Een praktische kijk op de definities van atheïsme, agnosticisme en theïsme. Geloof tegenover gngeloof. Kennis tegenover onwetendheid.

Atheïsme video
Randall Niles reageert op critici, cynici en sceptici die graag wensen dat de wetenschappelijke wereld zonder filosofisch of theologisch onderzoek zou bestaan.

Bertrand Russell
Wie was deze beroemde filosoof en wiskundige? Hoe sprak hij over liefde en eenzaamheid? Vond hij ooit dat gevoel ergens bij te horen, waar hij zo naar verlangde?

Bestaat God?
Het antwoord op deze vraag is een eerste vereiste om de andere grote levensvragen te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord jij deze vraag? Is er een Schepper?

Communisme
Marx, Engels de het Manifest van de Communistische Partij. De economische en politieke filosofie. De atheïstische en immorele werkelijkheid. Een duur experiment voor de samenleving.

Cultureel materialisme
Marvin Harris en de opkomst van de antropologische theorie. Vergelijkingen met het Marxistische materialisme en andere antropologische doctrines. Organisatie, ideologie en symboliek.

Cultureel relativisme
Moreel relativisme, situationisme en cognitief relativisme. Relatieve waarheid. Pluralisme, tolerantie en subjectiviteit. Goed en fout gedefinieerd door sociale normen. Een onlogische conclusie!

De Griekse filosoof Plato
Welke rol speelde de filosofie van Plato in de geschiedenis? Hoe werden zijn dialogen door Socrates beïnvloed?

De blinde mannen en de olifant
'De blinde mannen en de olifant' is een beroemde gelijkenis uit India. Het gaat over zes blinde reizigers die op hun levensweg tegen verschillende delen van een olifant aanlopen.

De blinde mannen en de olifant video
Wat kunnen wij van deze beroemde Indische fabel leren? Luister naar Randall Niles' commentaar op de interpretatie van dit beroemde verhaal

De grote filosofen
Wat hebben filosofen uit het verleden en stemmen uit de moderne wereld te zeggen over God en de zin van het leven?

De prestaties van Blaise Pascal
Kom meer te weten over deze briljante denker. Hoe zag hij het leven, God en het bestaan? Wat was zijn conclusie over de werkelijk belangrijke zaken?

Deontologische ethiek
Deze vorm van ethiek, ook bekend als 'plichtenleer', stelt dat daden niet gerechtvaardigd worden door hun gevolgen. Wat betekent dit voor de filosofie?

Deïsme
Een geloof in een God van de natuur; een Schepper die nooit ingrijpt en toestaat dat het universum alleen door de natuurwetten wordt bestuurd.

Dualisme
Het idee dat ons verstand een niet-materiële, geestelijke dimensie heeft die het bewustzijn bevat, maar mogelijk ook een eeuwige component.

Ethisch relativisme video
Bestaan er nog standaarden voor ethiek en moraliteit? Bestaan universele waarheden? Kijk eens naar dit korte filmpje!

Evolutionisme
Bestaan de voorgestelde evolutionaire fasen echt? Een overzicht van kosmische, stellaire, chemische, planetaire, organische, macro- en micro-evolutie.

Existentialisme
Leer wat deze filosofie inhoudt en wat niet. Denk eens na over de gevolgen die deze filosofie heeft gehad voor de maatschappij.

Existentialisme video
Randall Niles gebruikt de beroemde uitspraak van Descartes (Ik denk dus ik besta) om de realiteit van het menselijk bestaan vast te stellen.

Filosofie
Wat is de definitie van filosofie? Wat zijn de belangrijkste filosofieën en wat geloven deze?

Filosofische citaten
Leer van de grote denkers zoals Mill, Spinoza, Descartes, Pascal, Kant en anderen. Welke wijsheden deelden zij met ons over de zoektocht naar en het bestaan van God?

Geloof in God
Als jij in God gelooft, wat zegt dat dan over jou? Heb jij dan een intellectuele beperking? Wat laat het onderzoek ons zien?

Gilgamesj
Wat was zijn conclusie aan het einde van zijn heldhaftige leven? Wat was zijn reactie op de broze toestand van de mensheid?

God
Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed van pas? Hij wordt geopenbaard door het ontwerp dat in alle dingen zichtbaar is!

God 2
Bestaat Hij? Is Hij noodzakelijk of komt Hij gewoon goed van pas? Hij wordt geopenbaard door het ontwerp dat in alle dingen zichtbaar is!

God video
Wat is het 'apentheorema' (de 'stelling van de eindeloos typende apen')? Randall Niles bespreekt de onmogelijkheid dat genetische informatie via willekeurige pogingen zou kunnen ontstaan.

Gods liefde
Wat is de grootste liefdesdaad uit de geschiedenis? God zond Zijn Zoon om voor jou te sterven! Leer meer over dit geschenk.

Het kosmologisch argument - video
Randall Niles bekijkt het idee van een kosmisch landschap van oneindige universa dat tegenwoordig door een groot aantal wetenschappers wordt voorgesteld.

Het kosmologisch argument
Onderzoek het filosofische argument dat door Kalam/Moslim-filosofen in de Middeleeuwen werd ontwikkeld. Ontdek de drie premissen.

Het leven van Confucius
Bestudeer diverse citaten van deze gevierde filosoof. Zijn conclusies en de diepgang van zijn filosofie zijn waarlijk opmerkelijk.

Het leven van Sint Augustinus
Ontdek de achtergrond, de geestelijke worstelingen en de successen van deze belangrijke man uit de kerkgeschiedenis. Lees enkele van zijn citaten.

Het leven van koning David
Wat kunnen we leren van het leven van deze grote koning? Wat was zijn conclusie over de zin van het leven?

Het morele argument
Hebben mensen, geschapen naar de gelijkenis van God, een intuïtief besef van wat goed en fout is? Leer meer over het morele argument.

Het olifantenprincipe video
Hoe wisten de grote filosofen hun ideeën over God te verzoenen? Hoe gaat het verhaal over de blinde mannen en de olifant? Bekijk deze korte video eens!

Het ontologische argument
Wat is dat? Dit argument heeft betrekking op de bewering dat de logische mogelijkheid van Gods bestaan feitelijk betekent dat Hij bestaat.

Het teleologische argument
Wat is dit argument voor de ontwerphypothese? Wat is redelijker? Ontwerp of toeval? Ontdek hier de basis van het argument.

Humanisme
De geschiedenis van het Humanisme en zijn 'manifest'. Wat zijn de implicaties van een humanistische kijk op het leven? Bestaat God? Onderzoek dit nu.

Humanisme video
Wat is de humanistische psychologie volgens het seculier humanistische wereldbeeld? Ontdek het hier.

Informatie van een insider video
Randall Niles bekijkt de interne wereld van het geweten en het innerlijke 'zelf', dat niet verklaard kan worden met alleen wetenschappelijke middelen.

Is God echt?
Waar komen wij vandaan? Het paradigma van de evolutie en de humanistische campagne. Informatie en ontwerp laten zien dat de Schepper God de enige mogelijkheid is.

Is er een God?
Waar komen wij vandaan en hoe zijn we hier terechtgekomen? Een blik op de wetenschap van de 21 eeuw in het licht van de theïstische en atheïstische kijk op de oorsprong van het leven.

Materialisme
Leer, filosofie en wereldbeeld. De obsessie met de materiële wereld. De afwijzing van het intellectuele en het geestelijke. De onderlinge afhankelijkheid tussen filosofie en wetenschap.

Materialisme video
Wat zijn de begrippen en de definities die aan de basis liggen van deze populaire levensbeschouwing? Bekijk deze video.

Moraliteit
Waar kwam onze morele gedragscode vandaan? Is het geëvolueerd of aangeleerd? Of werd het perfect ontworpen?

Moreel relativisme
Zijn standaarden voor goed en fout slechts produkten van onze tijd en cultuur? Is moraliteit werkelijk een neutraal concept? Ontdek dit nu!

Moreel relativisme video
Je moet deze korte video eens bekijken! Wie zei: 'Er is noch goed, noch kwaad, want het denken schept deze dingen'? Is moreel relativisme waar?

Morele waarheid
Wat is waarheid? Wat is morele waarheid? Wat is het verschil tussen moreel relativisme en moreel absolutisme? Bestudeer het hier.

Naturalisme
Een filosofische, theologische en wetenschappelijke verklaring voor alles. Een blik op de kosmologische en biologische oorsprong. De duizelingwekkende onwaarschijnlijkheid van het materialisme.

Natuurwet
Wat is natuurwet of natuurrecht? Wat is de geschiedenis ervan? Bestaan er universele standaarden die op alle mensen in alle tijden van toepassing zijn?

Natuurwet video
Het natuurrecht is een morele theorie die stelt dat de wet gebaseerd moet zijn op moraliteit en ethiek. Waarom?

Nebukadnessar video
Wat kunnen we leren van deze Babylonische koning? Wat leerde hij van de periode waarin hij vernederd werd? Prees hij uiteindelijk God?

Nebukadnezar
Wat gebeurde er met deze machtige koning dat zijn kijk op het leven zo drastisch veranderde? Wat was zijn conclusie?

Nietzsche en de dwaas
In dit essay stelde Nietzsche de volgende vraag: is de Westerse cultuur klaar voor de filosofische gevolgen van... de dood van God? Wat zei hij hierover?

Nihilisme
Leer over de invloed van Friedrich Nietzsche en anderen die aan de filosofie van het niets hebben bijgedragen. Welke invloed heeft dit op de maatschappij en de cultuur?

Ontoerekeningsvatbaarheid video
Leidt ethische tolerantie tot morele chaos? Hoe verhouden gezond verstand en waanzin zich tot universele morele standaarden? Kijk eens naar deze korte video.

Postmodernisme
Wat is postmodernisme? Waardoor wordt deze filosofie en levensbeschouwing beïnvloed? Wat zijn de idealen?

Postmodernisme video
Wat is postmodernisme en wat zijn de belangrijkste overtuigingen van deze levensbeschouwing? Randall Niles legt het uit.

Relatieve waarheid video
Is er een universele waarheid? Kunnen we voorbeelden uit de wetenschap gebruiken om het bestaan van de absolute waarheid te onderzoeken? Ontdek het antwoord door deze korte video te bekijken.

Schepping of evolutie?
De definities. Het debat. Het bewijs. De uitdaging. Een overzicht van kosmische, chemische, stellaire, planetaire, organische, micro- en macro-evolutie.

Seculier humanisme
De buitensluiting van God uit de scholen en de maatschappij. Het Humanistisch Manifest. De evolutieleer. De atheïstische filosofie en leer. De godsdienst van het humanisme.

Seculier humanisme 2
De buitensluiting van God uit de scholen en de maatschappij. Het Humanistisch Manifest. De evolutieleer. De atheïstische filosofie en leer. De godsdienst van het humanisme.

Situationisme
Joseph Fletcher en zijn ethische model. Alle beslissingen zouden op liefde gebaseerd moeten zijn. Het model gaat lijnrecht in tegen Gods wetten.

Thomas van Aquino
Welk bewijsmateriaal gebruikte deze filosoof om het bestaan van God aan te tonen? Ontdek hier welke vijf sleutels hij gebruikte.

Verstand tegenover hersenen video
Wat betekenen monisme en dualisme voor de immateriële wereld van het bewustzijn, het zelfbewustzijn en de onderbewuste gedachte? Kijk eens naar deze korte videoclip.

Waarom ben ik hier?
Een van de grote levensvragen. Zijn er verschillende opinies? Leer over twee verschillende standpunten en de enorme gevolgen. Breng de feiten nu aan het licht.

Wat is waarheid? video
Zijn er onveranderlijke waarheden in een veranderende wereld? Bestaan absolute waarheden of is het allemaal relatief? Kijk naar deze korte video!

Wie ben ik?
Ben ik wel iemand? Ben ik god? Ben ik waardeloos? Ontdek hoe het antwoord op deze vraag voortkomt uit je wereldbeeld of levensbeschouwing.

Wie schiep God? video
Bestaat er een Goddelijke uitzondering op de wet van oorzaak en gevolg? Wat is het kosmologische argument? Je moet deze geweldige korte video eens bekijken!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden