Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Is er een God?


Is er een God? - De vraag
"Is er een God?" Deze vraag kan beantwoord worden met een andere vraag: "Hoe zijn we hier terechtgekomen?" De wetenschap van de 21e eeuw heeft aangetoond dat het universum niet eeuwig is; het universum had ooit een begin. Maar hoe zag dat begin er dan uit? De mensheid denkt al duizenden jaren na over dit onderwerp. In al die eeuwen heeft de mens slechts twee mogelijke oplossingen kunnen bedenken: Iemand heeft de wereld gemaakt, of de wereld heeft zichzelf gemaakt.


Is er een God? - Een bijzondere schepping
"Is er een God?" Tenzij we kunnen aantonen dat de wereld in staat is om zichzelf te scheppen, is God het standaard uitgangspunt. Het ongelooflijke ontwerp van alle dingen om ons heen, impliceert een Ontwerper. Natuurwetten (oorzaak en gevolg, thermodynamica, zwaartekracht, enzovoorts) impliceren een Wetgever. Persoonlijke schepselen impliceren een Persoonlijke Schepper. Omdat alles wat we in het universum observeren een gevolg is, moet er een Eerste Oorzaak zijn geweest. Tenzij we kunnen uitleggen hoe al deze dingen kunnen bestaan zonder een bovennatuurlijke kracht, en dat empirisch kunnen bewijzen, is een Schepper het standaard uitgangspunt. Bovendien moet elke secundaire conclusie zich dan binnen het domein van de natuurwetten bevinden, omdat de natuurwetten deel uitmaken van het universum en binnen het universum niet geschonden worden.


Is er een God? - Atheïsme
Is er een God of is er geen God? Het antwoord is afhankelijk van ons vermogen om het bestaan van God te weerleggen. En als het bestaan van God weerlegd kan worden, dan zal dat door de atheïst bewezen moeten worden. Vandaag de dag is de oerknaltheorie (de "Big Bang" theorie) het enige alternatief voor een bijzondere schepping door een Persoonlijke Schepper. De oerknaltheorie is tegenwoordig de alom aanvaarde theorie. Het is opmerkelijk dat deze theorie zo algemeen aanvaard wordt, omdat ze niet alleen twee van de drie wetten van de thermodynamica schendt, maar ook de wet van oorzaak en gevolg. Bovendien overtreedt de oerknaltheorie de wet van behoud van impuls, omdat retrograde bewegingen zijn waargenomen in het universum, onder andere in ons eigen zonnestelsel. Naast deze schendingen van de natuurwetten is de oerknaltheorie niet in staat gebleken om de ongelijke verdeling van "holtes" en "sterrenhopen" (clusters) in het universum te verklaren. En dan is er natuurlijk nog steeds de volgende vraag: "Waar kwam de oerknal vandaan?" Deze vraag blijft onopgelost, zelfs in de atheïstische gedachte. Sommige atheïsten denken dat het universum eeuwig is en dat het alleen maar lijkt alsof het een begin had. Maar dat idee is in strijd met een groot aantal empirische bewijzen en waarnemingen, en zou eveneens een schending van de natuurwetten zijn.


Is er een God? - De implicaties
"Is er een God?" is geen moeilijke vraag. De meest verbijsterende vraag is de volgende: "Waarom zijn we zo vastbesloten om God weg te redeneren?" Ere aan Wie ere toekomt! Als er een God is, dan zijn wij Zijn schepselen en dienen we aan Hem verantwoording af te leggen. Natuurlijk is dat voor de intelligentsia niet aanvaardbaar. Via de media en de openbare scholen hebben de atheïstische "geleerden" een stevige greep op de meerderheid van de bevolking. We krijgen het alternatief nooit te horen; men vertelt ons nooit over de problemen van de evolutieleer, het naturalisme en het materialisme. Men vertelt ons gewoon dat de oerknal een "feit" is. Het gevolg is dat we niet opgeleid, maar geïndoctrineerd worden. Helaas is het uiteindelijke resultaat dat ons - en onze kinderen - wordt geleerd dat er geen Goddelijke Wetgever is, en dat er daarom geen absolute wet of moraliteit bestaat. Alle aspecten van de hedendaagse samenleving, inclusief morele gedragscodes en burgerlijke wetten, zouden slechts relatief zijn. "Het recht van de sterkste!" is de strijdkreet. Niemand staat stil bij de vraag waarom of hoe moraliteit zich heeft ontwikkeld, of waarom moraliteit alleen lijkt te werken om juist de zwaksten te helpen overleven. Men beweert voortdurend dat er geen God is; wat kan ons dan nog aanzetten om te overwegen dat er mogelijk tóch een God is en dat Hij de morele Wetgever is? De evolutieleer kan de ontwikkeling van de morele gedragscode niet verklaren; toch bewijst ons geweten dat wij die gedragscode allemaal met ons meedragen. Deze waarheid wordt, net als God Zelf, volkomen genegeerd. De maatschappij heeft enorm te lijden omdat onze kinderen geleerd wordt dat we een gezamenlijke afkomst delen met keien en planten. Individualiteit, zin en doelgerichtheid hebben hun betekenis verloren. En dan vragen we ons af waarom onze kinderen zich tegenwoordig als beesten gedragen.


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden