Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Filosofische citaten


Filosofische citaten - Het universum
John Stuart Mill (1806-1873) – Engels econoom, politiek theoreticus en filosoof. Met boeken als Een logisch systeem, principes van de politieke economie, en Over vrijheid leverde hij een belangrijke bijdrage op het gebied van de inductieve logica.

  “Een van de feiten van het universum die verklaard dienen te worden, zo kan gesteld worden, is het verstand; en het mag duidelijk dat niets anders het verstand kan hebben voortgebracht dan een verstand.” - John Stuart Mill

  (Mill, J. Essays on Ethics, Religion, and Society, oftewel Verhandelingen over ethiek, godsdienst en de samenleving, University of Toronto Press, 1969, 439.)
Benedictus de Spinoza (1623-1677) – Nederlands filosoof en rationalist met een grote invloed op het Duits idealisme. Spinoza was afkomstig uit een Portugees-Joodse familie en wordt vanwege werken als Ethica Ordine Geometrico Demonstrata gezien als een van de grootste godsdienstfilosofen aller tijden.
  “Niets kan zonder God zijn noch gedacht worden” - Benedictus de Spinoza

  (Zedekunde, Benedictus de Spinoza vertaald door D. Burger)


Filosofische Citaten – Het bestaan
René Descartes (1596-1650) – Frans wiskundige, wetenschapper en grondlegger van de moderne filosofie, bekend door zijn uitspraak: "Ik denk, dus ik besta”.

  “Ik heb geconcludeerd dat het bestaan van God evident is en dat mijn bestaan op alle momenten in mijn leven volledig van God afhankelijk is. Ik denk dat de menselijke geest niets met meer bewijs of meer zekerheid zou kunnen weten.” - René Descartes

  (Descartes, R. “Les Meditations” in The Meditations and Selections from the Principles of René Descartes, oftewel De meditaties en selecties uit de principes van René Descartes, Open Court Publishing, 1950, par. 155.)
Blaise Pascal (1623-1662) – Frans wiskundige, filosoof en grondlegger van de moderne waarschijnlijkheidstheorie. Hij had een grote invloed op het existentialisme en het tijdperk van de Verlichting.
  “Alle dingen zijn uit het niets voortgekomen en bewegen zich voorwaarts tot in de oneindigheid. Wie kan dergelijke verbazingwekkende prestaties leveren? De Auteur van deze wonderen, en alleen Hij, kan ze bevatten.” - Blaise Pascal

  (Pascal, B. Thoughts on Religion and Philosophy, oftewel Gedachten over godsdienst en filosofie, Otto Schultz & Company, 5.)


Filosofische Citaten – De zoektocht naar God
Francis Bacon (1561-1626) – Engels staatsman en leidend figuur in de empirische filosofie. Bacon was de schrijver van The Advancement of Learning and Novum Organum, een belangrijk fundament van de moderne wetenschappelijk methode.

  “Het is waar dat een weinig filosofie het verstand van de mens naar het atheïsme zal doen neigen; maar een diepe kennis van de filosofie leidt het verstand van de mens naar godsdienst. Het verstand van een mens richt zich op een verscheidenheid aan secundaire oorzaken; het kan hierbij blijven stilstaan en niet verder kijken. Maar wanneer de keten van deze oorzaken gezamenlijk en met elkaar verbonden worden beschouwd, kan het verstand niets anders doen dan toevlucht nemen tot de Voorzienigheid en God.” - Sir Francis Bacon

  (Bacon, F. The Essays of Lord Bacon, oftewel De verhandelingen van Lord Bacon, Longman & Green, 1875, 64.)
Immanuel Kant (1724-1804) – Duits filosoof, wetenschapper en een van de grootste moderne denkers. Kant werd bekend vanwege krachtige werken als Kritiek van de zuivere rede en Kritiek van de praktische rede.
  "Het totaal van alle mogelijke kennis over God is niet bereikbaar voor een menselijk wezen, zelfs niet via een echte openbaring. Maar ontdekken hoe ver onze rede kan gaan wat betreft de kennis van God is een van de nobelste zoektochten.” - Immanuel Kant

  (Kant, I. Lectures on Philosophical Theology, oftewel Lezingen over de filosofische theologie, Cornell University Press, 1978, 23.)
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – Frans filosoof, politiek theoreticus en een vooraanstaand schrijver tijdens de Verlichting in Europa. Rousseau was bekend vanwege werken zoals Het sociale contract en Uiteenzetting over de wetenschap en de kunsten.
  “Het actieve principe achter alle dingen is een intelligent wezen. Een mens moet zijn volledige gezonde verstand hebben laten varen om hieraan te twijfelen. En pogingen om een waarheid te bewijzen die zó duidelijk is, zijn niets meer dan tijdverspilling.” - Jean Jacques Rousseau

  Burgelin, P. La Philosophie de l’ Existance de Jean Jacques Rousseau, oftewel De filosofie van het bestaan door Jean Jacques Rousseau, Librarie Philosophique J. Vrin., 1973, 407.)


Leer meer!

Met dank aan THE GREAT PURSUIT: The Message for Those In Search of God, door Eugene H. Peterson en Randall Niles (NavPress 2007).

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden