Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Is God echt?


Is God echt? - Waar kwam alles vandaan?
"Is God echt?" Deze fundamentele vraag is verrassend eenvoudig. Ze kan namelijk worden beantwoord door een andere vraag te stellen: "Waar kwam alles vandaan?" Waar kwamen ruimte, tijd, materie, energie en informatie vandaan?

Theïsten hebben altijd al erkend dat een intelligente ontwerper de bron van alle dingen is. Aan de andere kant geloven atheïsten dat een oppermachtig Wezen niet bestaat. Vóór de 20e eeuw dachten de meeste atheïsten dat het universum eeuwig was en dat er dus geen behoefte was aan een Schepper. Maar belangrijke ontdekkingen, zoals de wetten van de thermodynamica, de bewegingen van de sterrenstelsels en protonverval, hebben tot de volgende absoluut zekere wetenschappelijke conclusie geleid: het universum had ooit een begin! Vanwege de implicaties van deze wetenschappelijke waarnemingen zijn atheïsten op zoek gegaan naar een mechanisme waarmee het universum zichzelf zou kunnen hebben ontwikkeld; via willekeurig toeval, zonder een intelligente Schepper. Een dergelijk mechanisme is noodzakelijk voor de atheïsten, omdat zij anders moeten erkennen dat God noodzakelijk is of simpelweg moeten toegeven dat hun levensbeschouwing onlogisch is. Duik eens dieper in de oerknaltheorie, de hieraan gerelateerde kosmische inflatie-theorieën, en Darwins evolutieleer.


Is God echt? - Het paradigma van de evolutie
Is God echt? Niet als je die vraag stelt aan de Britse natuuronderzoeker Charles Darwin. In 1859 stelde Darwin een mechanisme voor waarmee een evolutionaire afstamming van een gemeenschappelijke voorouder mogelijk zou kunnen zijn - zonder een beroep te hoeven doen op een bovennatuurlijke Schepper. En zo begon de campagne om God uit de wetenschap buiten te sluiten. Wat is dat mechanisme? Natuurlijke selectie. Ondertussen is bewezen dat natuurlijke selectie geen creatief, scheppend mechanisme is, maar een behoudend proces. Desalniettemin houden atheïsten enthousiast vast aan de neodarwinistische theorie. De evolutieleer is op heel frappante wijze zelf een "religie" geworden, waarin de empirische wetenschap wordt overtroefd door naturalistische geloofsovertuigingen.

H.S. Lipson, professor in de natuurkunde aan de Universiteit van Manchester, Groot-Brittannië, is het hiermee eens: "De evolutieleer is in zekere zin een wetenschappelijke religie geworden; bijna alle wetenschappers hebben het aanvaard en velen zijn bereid om hun waarnemingen te verdraaien om ze ermee te laten overeenstemmen" ("A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, mei 1980, p. 138).

In de 19e eeuw, en zelfs tot in het midden van de 20e eeuw, leek de evolutietheorie plausibel. In die tijd was onze kennis aangaande moleculaire biologie en genetica heel beperkt. Maar sinds de jaren '50 groeide onze kennis over de microscopische wereld om ons heen (en in ons zelf) met grote sprongen. Vandaag de dag hebben we een uitgestrekte hoeveelheid kennis over de complexiteit, technologie en ontwerpkenmerken van interne en externe biologische systemen. Dankzij belangrijke ontdekkingen in de biologie, anatomie, biochemie en genetica is het steeds duidelijker geworden dat leven het resultaat is van een zogenaamd intelligent ontwerp (in vaktermen Intelligent Design genoemd). "Eenvoudige" biologische entiteiten worden tegenwoordig helemaal niet meer "eenvoudig" genoemd. We kunnen nu bijvoorbeeld de ingewikkelde wereld van de "eenvoudige" bacterie bekijken. We zien dan dat alleen al zijn voortstuwingsmechanisme complexer is dan de buitenboordmotor van een vissersboot. De ontwerptheorie vertelt ons dat bepaalde dingen, zoals dit bacterieel flagellum, "onherleidbaar complex" zijn. De informatietheorie vertelt ons dat een ontwerp het resultaat moet zijn van een intelligentie. Nou, als het overduidelijke ontwerp in levende systemen het resultaat is van een verstand, wiens verstand is dat dan? Het verstand van God!


Is God echt? - De humanistische campagne
Als je een humanist vraagt "Is God echt?", dan zul je een duidelijk "nee!" te horen krijgen. Wat is een humanist? Een humanist is een volgeling van de humanistische filosofie; een atheïstische "religie" die op 19e en 20e-eeuwse fundamenten is gebouwd, zoals de oerknaltheorie en de evolutieleer. In 1933 kwamen de humanisten bijeen om hun leer op papier te zetten. Het document werd het "Humanistisch Manifest" genoemd. De eerste regel van het 1e Manifest stelt: "Godsdienstige humanisten beschouwen het universum als onveroorzaakt en ongeschapen". De tweede regel stelt: "Het humanisme gelooft dat de mens een onderdeel van de natuur is en dat hij als gevolg van een continu proces is voortgekomen" (de humanisten hebben hun Manifest in de jaren '70 bijgewerkt). In het algemeen geloven humanisten dat de oerknal (of een verwante kosmische inflatie-theorie) de oorzaak is geweest van ons universum. In het verlengde hiervan geloven humanisten dat willekeurige, macro-evolutionaire processen de mens hebben voortgebracht: uit een slijmklonter ontstond een dierentuin... en uit die dierentuin ontstond jij zelf!


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden