Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Evolutionisme


Evolutionisme - Een algemene definitie
"Evolutionisme" betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Zo zijn er bijvoorbeeld theïstische evolutionisten en atheïstische evolutionisten. Maar het belangrijkste uitgangspunt van het evolutionistische wereldbeeld is atheïstisch. Theïstische evolutionisten zijn mensen die een compromis weten te sluiten tussen twee heel verschillende wereldbeelden: creationisme en evolutionisme. Evolutionisme is in zijn meest pure vorm het idee dat ons universum het resultaat is van willekeurige kosmische ongelukken. Het leven ontstond spontaan via toevallige chemische processen. Alle levensvormen zijn aan elkaar verwant en delen een gemeenschappelijke voorouder; van bananen tot vogels, van vissen tot bloemen, van apen tot Adam, enzovoorts.


Evolutionisme - Een overzicht
Evolutionisme is een wereldbeeld dat elk aspect van onze wereld probeert te verklaren. Het bevat een breed scala aan onderwerpen, van astronomie tot scheikunde tot biologie. De kern van het evolutionisme is het idee dat er verschillende fasen bestonden in de evolutie van ons universum:

Kosmische evolutie. Hoewel de oorspronkelijke oerknaltheorie (de "Big Bang") niet meer levensvatbaar is, zijn hieruit wel verschillende andere theorieën voortgekomen die stellen dat het universum zich na een eerste "explosie" of "knal" bijzonder snel uitbreidde. De eerste "kosmische inflatie" theorie werd opgesteld door Alan Guth aan het einde van de jaren '90 ("The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins", oftewel: "Het uitdijend universum: de zoektocht naar een nieuwe theorie voor de kosmische oorsprong"). Sindsdien zijn er ongeveer vijftig varianten op deze theorie ontwikkeld. Het algemene idee blijft hetzelfde: in het begin was er niets. Toen verscheen er plotsklaps een "singulariteit". Deze singulariteit explodeerde, waarna het heelal zich in een minuscuul tijdsbestek enorm uitbreidde.

Stellaire evolutie, chemische evolutie en planetaire evolutie. Na de oerknal evolueerden sterren en planeten geleidelijk. Men denkt dat door de explosie waterstof, helium en mogelijk ook lithium werden geproduceerd. Deze drie elementen werden samengeperst en vormden zo de eerste sterren. Dat wordt stellaire evolutie genoemd. Door de enorme hitte en druk in het binnenste van deze vroege sterren werden een groot aantal van de tegenwoordige chemische elementen voortgebracht uit waterstof en helium. Dat is chemische evolutie. We hebben vandaag de dag 118 chemische elementen geïdentificeerd, van waterstof (H) tot ununoctium (Uuo). 90 van de eerste 92 elementen die in het periodiek systeem der elementen staan komen "natuurlijk" voor; de enige uitzonderingen zijn technetium ("Tc", 43) en promethium ("Pm", 61). Hoe ontstonden deze andere elementen dan? Men stelt dat deze in het binnenste van sterren werden geproduceerd. Toen deze sterren "stierven", kwamen de chemische elementen vrij. Via natuurlijke krachten werden deze elementen vervolgens samengebracht en verbonden. Zo vormden zij nog meer sterren, planeten, en zonnestelsels zoals het onze. Dit is stellaire en planetaire evolutie.

Organische evolutie. Dit is het idee dat het leven spontaan ontstond in een soort "prebiotische soep".

Macro-evolutie. Dit is het alom aanvaarde idee dat al het leven aan elkaar gerelateerd is en van een gemeenschappelijke voorouder afstamt: de vogels en de bananen, de vissen en de bloemen; ze zijn allemaal aan elkaar verwant. "From the goo, through the zoo, to you!".. het enige dat nodig was, was een tijdsperiode die miljoenen jaren besloeg! Dit is de evolutiefase die populair werd vanwege Charles Darwins klassieker "Origin of Species" ("De oorsprong der soorten") uit 1859. Darwin was niet de uitvinder van de theorie, maar voorzag haar wel van een geloofwaardig mechanisme: natuurlijke selectie.


Evolutionisme - Micro-evolutie
De laatste fase die in het evolutionisme wordt onderwezen is de zogenaamde micro-evolutie. Deze evolutiefase is uniek omdat de meeste creationisten en evolutionisten het hierover met elkaar eens zijn. "Micro-evolutie" is het idee dat er variaties kunnen bestaan binnen de verschillende diersoorten. Er zijn lange mensen, korte mensen, zwarte mensen en blanke mensen. Er bestaan verschillende tinten huidskleur en veel verschillende oogkleuren, maar mensen zijn nog steeds mensen. Je bent niet minder menselijk dan een andere mens alleen omdat je huidskleur anders is. Nee, we zijn allemaal mensen; we hebben slechts andere eigenschappen. Het menselijke DNA maakt deze verschillende karakteristieken mogelijk. Maar men denkt dat deze variatie grenzen heeft die door de genetische code van het DNA worden opgelegd (mensen veranderen niet in niet-mensen, en varkens zullen nooit vliegen).


Lees nu meer!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden