Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Agnosticisme

(Read Agnosticisme, Part 1 First)

Agnosticisme - Bekijk het bewijs
Een ontwerp vereist een Ontwerper. Laten we daarom onze zoektocht naar ontwerpen in de microscopische wereld eens voortzetten en beginnen met het DNA-molecuul. Het DNA-molecuul - de "hardware" van het leven - is zó complex dat de hedendaagse biochemici het met de tegenwoordige biochemische kennis niet kunnen synthetiseren. Hoe zit het dan met de "software"? De genetische code in het DNA-molecuulis een ongelooflijk microscopisch, digitaal, foutencorrigerend, overvloedig, zelfkopiërend ssysteem om informatie op te slaan en te verwerken. Het heeft zelfs zijn eigen taal! De informatiewetenschap heeft aangetoond dat talen en complexe informatiesystemen beide het resultaat zijn van een intelligent ontwerp (Mark Eastman, M.D., Chuck Missler, "The Creator Beyond Time and Space" 1996, pp. 83-102.).

Het geloof dat het DNA-molecuul het resultaat zou kunnen zijn van willekeurig toeval gaat lijnrecht in tegen de bevindingen van de empirische wetenschap (kennis die verkregen wordt door observatie en experimenten). Denk eens na over het volgende: zonder de assemblage-instructies (de genetische code) die in het DNA_molecuul zijn opgeslagen zou er geen eiwitproductie kunnen plaatsvinden. Geen DNA, geen eiwitten. Het is echt zo eenvoudig. En toch bestaat DNA zelf uit eiwitten! Wat was er dan eerst, eiwitten of DNA? Het is een kip-en-eiprobleem waarvoor geen naturalistische verklaring bestaat.


Agnosticisme - Onbekend met het bewijs
Het is mogelijk dat de agnosticus onbekend is met het bewijs voor het bestaan van God. Maar in het licht van de wetenschappelijke vooruitgang - alleen al op het niveau van de microscopische wereld - kan moeilijk beweerd worden dat dergelijk bewijs niet bestaat. De mens heeft fantastisch bewijs gevonden voor het bestaan van een Intelligent Ontwerper/Schepper God! En we hebben er slechts enkele bekeken...

Laten we het menselijke brein eens bekijken. Het brein maakt berekeningen in zogenaamde "petaflops" (1.000.000.000.000.000 oftewel 1015 bewerkingen per seconde), bevat meer electrische verbindingen dan het totaal van alle electrische verbindingen in alle elektrische apparaten die ooit op de aarde gemaakt zijn, weegt ongeveer 1.5 kilo, werkt bij 37 graden Celsius en wordt aangedreven door aardappelen!

Of bekijk het menselijk oog eens. Het oog is zo veel ingewikkelder dan de digitale camera's die we vandaag de dag hebben. Het netvlies bevat ongeveer 137.000.000 lichtgevoelige cellen. Men schat dat de oogspieren die ons beeld scherpstellen ongeveer 100.000 keer per dag samentrekken.

Hoe zit het met de mug? Wist je dat muggen 500 keer per seconde met hun vleugels slaan? Hoe zit het met de inktvis? Wist je dat de inktvis een ingebouwde straalmotor heeft die de jaloezie wekt van elke luchtmacht ter wereld? Heb je ooit een slakkenhuis bestudeerd? Hoe kun je de metamorfose van een rups tot een vlinder uitleggen? Wist je dat vleermuizen overlappende echo's produceren met tussenpozen van slechts twee miljoenste van een seconde? Op deze manier kunnen ze voorwerpen waarnemen die slechts 0.3 millimeter van elkaar verwijderd zijn! Dat is drie keer zo nauwkeurig als een door de mens gemaakte sonar! De vraag is niet "Bestaat God?" De vraag is "Wie is God en wat verwacht Hij van ons?"

Het bewijs voor God heeft enorme gevolgen voor ons allen. Het zou ons moeten aanzetten tot een zorgvuldig onderzoek van alle beschikbare gegevens, voordat we onze eeuwigheid overgeven aan een besluiteloze levensbeschouwing als het agnosticisme. We moeten onszelf vragen stellen als de volgende: "Hoe weet ik of iets waar is?" "Wat is mijn informatiebron?" "Is die bron absoluut betrouwbaar?" "Wat als ik het bij het verkeerde eind heb?"


Vervolg je onderzoek!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden