Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

De prestaties van Blaise Pascal


De prestaties van Blaise Pascal
Blaise Pascal was een briljant wetenschapper, wiskundige en filosoof. Hij werd in 1623 geboren. Hoewel hij slechts 39 jaar oud werd, schiep hij wiskundige theorema die tot de dag van vandaag in gebruik zijn. Hij stond bekend om zijn meesterschap in de logica, de rede en de waarschijnlijkheidsrekening en schreef hele boekwerken over theorieën, retoriek en proza die in het hedendaagse onderwijs nog steeds fundamenteel zijn. Pascal stond te boek als een werkelijk uitzonderlijk intellectueel; hij ontwierp een mechanische rekenmachine, ontdekte de eigenschappen van een vacuüm en debatteerde met de knapste koppen van heel Europa over het bestaan van God.

Volgens Pascal is de mensheid tegelijkertijd voortreffelijk en verdorven. Voortreffelijk, omdat we naar Gods gelijkenis zijn geschapen; verdorven, omdat we in zonde vervallen en van Hem vervreemd zijn.

    “Wat voor maniak is de mens? Wat een raar fenomeen, wat een absurditeit, wat een chaotisch vat vol tegenstrijdigheden, maar toch: wat een wonder! Hij is de rechter over alle dingen, maar toch een zwakke worm. Hij is de opzichter van de waarheid, maar heeft toch zo veel twijfels en fouten. Hij is de glorie en het uitschot van het universum!”


De prestaties van Blaise Pascal – Zijn vragen
Hoewel Pascal een geniaal denkvermogen had, worstelde hij met vragen over de ziel. Dit begon met het onverdraaglijke verlies van zijn moeder. Zij overleed aan een mysterieuze ziekte toen hij drie jaar oud was. Later leed hij zelf aan een ziekte die de levenskracht uit hem zoog. Pascals intellect bleek uiteindelijk niet in staat om al zijn vragen te beantwoorden.

Op 23 november 1654 las Blaise Pascal het 17e hoofdstuk van het boek Johannes, toen hij een levensveranderende ontmoeting met God had. Hij schreef het volgende:

Van ongeveer half elf 's avonds tot ongeveer een uur na middernacht,
VUUR
"God van Abraham, God van Isaak, God van Jacob", niet van filosofen en Schriftgeleerden
Zekerheid, hartelijke vreugde, vrede.
God van Jezus Christus.
God van Jezus Christus.
De wereld vergeten, alles behalve God.
"Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u" (Johannes 17:25).
Vreugde, vreugde, vreugde, tranen van vreugde.


De prestaties van Blaise Pascal – Zijn openbaring
Op dat moment wist Pascal dat het niet genoeg was om dingen over God te weten of om over Gods bestaan te redetwisten met de grootste denkers in de wereld. Nee, een persoonlijke ontmoeting met God was cruciaal.

Pascal was een intellectuele reus die jarenlang over God schreef. Maar deze emotionele gebeurtenis schudde hem wakker en liet hem de waarheid zien dat je God niet alleen met je intellect kunt kennen. Hij schreef later: "Het hart heeft zijn redenen, die de rede niet kent."


Leer meer!

Met dank aan THE GREAT PURSUIT: The Message for Those In Search of God, door Eugene H. Peterson en Randall Niles (NavPress 2007).

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden