Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Nebukadnezar


Nebukadnezar – Zijn rijkdom
Nebukadnezar was tussen 604 en 562 voor Christus de machtige koning van het Babylonische Rijk. Talrijke spijkerschrifttabletten en oude teksten behandelen zijn wonderbaarlijke prestaties en zijn trotse houding. “Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit?" Nebukadnezar vertrouwde op zijn enorme rijkdom en zijn machtige strijders -- Hij had in zijn koninkrijk geen plaats voor God.

Maar tegen het einde van zijn heerschappij werd Nebukadnezar in geestelijke zin wakker geschud. Van de ene op de andere dag veranderde hij van een machtige koning in een ronddolende bezetene, omdat hij door een psychotische manie werd getroffen. Hierdoor ging hij zich als een beest gedragen. Hij liet zijn haar en nagels groeien, dwaalde over het platteland en at zelfs gras.


Nebukadnezar – Zijn verhaal
Zeven jaar nadat hij door deze aandoening werd getroffen, kreeg Nebukadnezar zijn gezonde verstand terug; hij realiseerde zich onmiddellijk wat hij zijn hele leven lang fout had gedaan. Een ooit goddeloze heerser was nu een Godvrezend mens geworden. Zijn filosofische reis werd beschreven in de oude teksten van het boek Daniël, die als balling in Babylonië leefde:

  "Ik, Nebukadnezar, [sloeg] mijn ogen naar de hemel op en [...] mijn verstand [keerde] in mij terug. Ik prees de hoogste God, ik roemde en verheerlijkte de eeuwig Levende.

  Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op, mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel:

  Al zijn daden zijn juist
  en zijn paden recht.
  Wie hoogmoedig zijn,
  kan hij vernederen.”


Nebukadnezar – Zijn vernedering
Nebukadnezar was een machtige koning die over een uitgestrekt koninkrijk heerste. Volgens de maatstaven van de wereld was hij de machtigste man van zijn tijd. Maar na zijn vernederende ervaring, erkende Nebukadnezar dat God een nog veel machtigere koning is die over een koninkrijk regeert dat eeuwigdurend is.


Leer meer!

Met dank aan THE GREAT PURSUIT: The Message for Those In Search of God, door Eugene H. Peterson en Randall Niles (NavPress 2007).

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden