Alles Over Filosofie Een grijze, stalen zee - Alles Over Filosofie Banier

Moreel relativisme


Moreel relativisme - Wat is dat?
Moreel relativisme is het denkbeeld dat normen, waarden, moraliteit en standpunten over goed en fout cultureel bepaald zijn en daarom door elke individuele mens gekozen kunnen worden. We kunnen allemaal voor onszelf beslissen wat goed of fout is. Jij besluit wat goed voor jou is, en ik zal voor mezelf beslissen wat goed voor mij is. Moreel relativisme zegt: "Het is waar voor mij, als ik het geloof."


Moreel Relativisme - Is dat werkelijk neutraal?
Moreel relativisme is geleidelijk aanvaard als de belangrijkste morele filosofie in onze moderne samenleving, die voordien werd gekenmerkt door een Joods-christelijke kijk op moraliteit. Hoewel deze Joods-christelijke standaarden nog steeds het fundament zijn van de burgerlijke rechtspraak, geloven de meeste mensen niet meer dat goed en fout absolute waarden zijn, maar dat ze door elk mens individueel bepaald kunnen worden. Moraliteit en ethiek kunnen van de ene situatie, persoon of omstandigheid tot de andere verschillen. In wezen zegt het moreel relativisme dat alles mag, omdat het leven uiteindelijk zinloos is. Woorden als "zouden" en "moeten" worden betekenisloos gemaakt. Op deze manier beweert het moreel relativisme moreel neutraal te zijn.

De voorzitter van de Planned Parenthood Federation of America zei ooit, toen haar gevraagd werd om haar mening over moraliteit te beschrijven: "Het onderwijzen van moraliteit betekent niet dat ik mijn morele waarden aan anderen moet opdringen. Het betekent het delen van wijsheid, het aanreiken van redenen waarom ik geloof wat ik geloof, en er vervolgens op vertrouwen dat anderen voor zichzelf kunnen denken en oordelen." Zij beweert moreel neutraal te zijn, maar toch heeft haar boodschap duidelijk de bedoeling om het denken van anderen te beïnvloeden... een bedoeling die feitelijk niet neutraal is.

In 2002 werd in een column van analist Bill O'Reilly van nieuwszender Fox News bewijs getoond dat mensen moreel relativisme "eerlijker" of "neutraler" vinden dan een absoluut moreel standpunt. O'Reilly stelde de volgende vraag: "Waarom is het verkeerd om goed te zijn?" In zijn artikel citeerde hij de resultaten van een recente Zogby enquête over het onderwijs op de Amerikaanse universiteiten. Onderzoek wees uit dat 75% van alle Amerikaanse professoren onderwijst dat goed en fout niet bestaan. In plaats daarvan onderwijzen zij dat goed en fout relatief zijn aan "individuele waarden en culturele diversiteit". Het probleem hiervan is volgens O'Reilly dat "zij de wereld niet zien zoals ze is, maar zoals zij willen dat ze zou zijn. Lastige vragen over morele absolute waarden en onacceptabel gedrag blijven gewoonlijk onbeantwoord."


Moreel relativisme - Wat is jouw positie??
Moreel relativisme is een wereldbeeld. Om voor jezelf te bepalen wat jouw positie is, moet je eerst vaststellen wat je gelooft over de oorsprong van het leven. Geloof jij dat het leven is geëvolueerd of geloof jij dat het leven werd geschapen? Evolutie en moreel relativisme gaan hand in hand, omdat de evolutieleer onderwijst dat het leven een ongeluk is, zonder zin of doel. Daarom is alles wat je doet prima, omdat het er uiteindelijk niet toe doet. Maar als we geloven dat we geschapen zijn, dan kan moreel relativisme niet werken. Als wij geschapen zijn, dan is er een Schepper. All geschapen dingen zijn dan gebonden aan een verzameling wetten, ongeacht of ze natuurlijk of Goddelijk zijn. Moreel relativisme zegt dat alles mag... maar is dat zo? Is het beter om een kind te folteren of om een kind te knuffelen?

C.S. Lewis wijst erop dat de algemene aard van meningsverschillen een aanwijzing is van wat we werkelijk geloven. Meningsverschillen komen van nature voort uit ons idee dat dingen "eerlijk" moeten zijn. Bijvoorbeeld: "Hoe zou jij het vinden als iemand dit jou zou aandoen?" Wanneer we die uitspraak doen, beroepen we ons op "een gedragsstandaard waarvan we verwachten" dat onze gesprekspartner ermee bekend is. Wat zijn jouw gedachten over de herkomst van een dergelijke standaard?

In zijn afscheidsrede op 19 september, 1796 stelde George Washington: "Onze godsdienst en moraliteit zijn de onmisbare steunpilaren van alle tendensen en gewoonten die tot politieke welvaart leiden. Tevergeefs zou een mens beweren vaderlandslievend te zijn, als hij zou proberen om deze grote pilaren van het menselijk geluk te ondermijnen". William McGuffey, schrijver van de McGuffey's Readers, die van 1836 tot in de jaren 1920 de hoeksteen van het Amerikaanse openbare schoolsysteem waren, schreef: "Als je elke gedachte over God en alle vrees voor God in een gemeenschap zou uitwissen, dan zouden zelfzuchtigheid en sensualiteit de mens volledig opslokken." Welk pad is onze huidige wereld volgens jou ingeslagen?


Onderzoek nu verder!

Copyright © 2002-2021 AllAboutPhilosophy.org, Alle rechten voorbehouden