Kosmologisch Argument

Kosmologisch Argument

 - Kalam Argument
U bent hier: Filosofie >> Kosmologisch Argument

Kosmologisch Argument - Wat Is Dat?
Het Kosmologisch Argument of het Eerste Oorzaak Argument is een filosofisch argument voor het bestaan van God dat uitlegt dat alles een oorzaak heeft, dat er een eerste oorzaak moet zijn geweest, en dat deze eerste oorzaak zelf 'onveroorzaakt' was. Het Kalam Kosmologisch Argument is ťťn van de varianten van het argument dat vooral nuttig is gebleken voor de verdediging van de filosofische posities van theÔstische wereldbeelden. Het woord "Kalam" is Arabisch voor "spreken" maar meer in het algemeen kan dit woord geÔnterpreteerd worden als "theologische filosofie".

Kosmologisch Argument - Geschiedenis
'Eerste Oorzaak argumenten' werden in de 4e en 3e eeuw voor Christus door Plato en Aristoteles naar voren gebracht. Deze argumenten stellen dat alles wat bestaat of gebeurt een oorzaak moet hebben gehad. Dus als je maar ver genoeg in de tijd terug zou gaan, dan zou je tegen de eerste oorzaak aanlopen. Aristoteles, een deÔst, stelde dat deze eerste oorzaak de schepper van het universum was. Thomas Aquinas, een Christen, borduurde in de 13ee eeuw na Christus voort op de ideeŽn van Aristoteles en definiŽerde het concept van de eerste oorzaak in een model waarin de eerste oorzaak van het universum zelf niet veroorzaakt is: de Eerste Oorzaak is God. Het Kalam Kosmologisch Argument is gebaseerd op soortgelijke principes. Dit argument werd in de Middeleeuwen door Moslim-filosofen ontwikkeld, maar heeft door de eeuwen heen niet aan filosofische kracht ingeboet. Recentelijk heeft Christelijk filosoof William Lane Craig het Kalam Kosmologisch Argument weer onder de aandacht gebracht.

Kosmologisch Argument - De Drie Premissen
Volgens Craig wordt het Kalam Kosmologisch Argument op de volgende drie premissen opgebouwd:

  1. Alles dat begint te bestaan, heeft een oorzaak voor zijn bestaan.
  2. Het universum begon te ontstaan.
  3. Daarom heeft het universum een oorzaak voor zijn bestaan.
De tweede van deze premissen verdient wat meer uitleg. Met de tegenwoordige kennis zouden we kunnen denken dat dit een vanzelfsprekende aanname is, maar we zouden in gedachten moeten houden dat de wereldlijke wetenschappers tot relatief kort geleden dachten dat het universum zelf eeuwig was. Maar tegenwoordig ondersteunen de meeste wetenschappelijke modellen voor de oorsprong van het universum, zoals de Oerknal-theorie, het idee dat het universum een begin had, maar het Kalam Kosmologisch Argument gebruikt een filosofische benadering voor het concept van de 'oneindigheid' om aan te tonen dat het universum inderdaad een begin had. Twee afzonderlijke filosofische argumenten worden in deze aanpak gebruikt:
  • Het eerste argument stelt dat een feitelijke oneindigheid niet kan bestaan. Een gedeelte van een oneindige verzameling is gelijk aan de hele oneindige verzameling, want zowel het deel als het geheel zijn oneindig. Stel je bijvoorbeeld eens een oneindige verzameling van rode en zwarte ballen voor. Het aantal rode ballen in deze verzameling is gelijk aan het totale aantal ballen in deze verzameling, want beide zijn oneindig. Hetzelfde geldt voor het aantal zwarte ballen in de verzameling. Het aantal zwarte ballen is dus gelijk aan het aantal rode ballen en dat is gelijk aan het totale aantal roden en zwarte ballen. Het mag duidelijk zijn dat het idee van een feitelijke oneindigheid tot absurditeiten leidt. Dit is ook waar voor een verzameling van historische gebeurtenissen: het kan worden afgeleid dat het onmogelijk is dat een werkelijk oneindige verzameling gebeurtenissen kan plaatsvinden vůůr een bepaald ogenblik in de tijd.

  • Het tweede argument stelt dat een feitelijke oneindigheid niet kan worden gevormd. De geschiedenis, oftewel de verzameling van alle gebeurtenissen in de tijd, wordt vormgegeven door op een opeenvolgende manier de ene gebeurtenis na de andere toe te voegen. Het is altijd mogelijk om weer een nieuwe gebeurtenis aan de geschiedenis toe te voegen, wat betekent dat de geschiedenis van het universum een potentiŽle oneindigheid is, maar nooit een feitelijke oneindigheid kan zijn.
Het is interessant dat Craig ook beargumenteert dat de oorzaak van het universum een persoonlijke Schepper moet zijn. In zijn woorden: "De enige manier waarop je een eeuwige oorzaak met een temporeel gevolg kunt hebben lijkt de situatie te zijn waarin een persoonlijke actor er vrijelijk voor kiest om een gevolg in de tijd te creŽren".

Kosmologisch Argument - Wat Zegt de Bijbel?
De Bijbel vertelt ons, beginnend met het allereerste vers, dat God het universum heeft geschapen. "In het begin schiep God de hemel en de aarde" (Genesis 1:1). "De HEER: hij heeft de hemel gemaakt." (1 Kronieken 16:26). We weten dat God zelf geen fysiek onderdeel van het universum is. 2 Kronieken 2:5 stelt: ". . .zelfs de hoogste hemel kan hem niet bevatten". We weten ook dat "de HEER, de eeuwige God" (Genesis 21:33) eeuwig en oneindig is. "Machtig heerst hij voor eeuwig" (Psalm 66:7). De Bijbel onderwijst ons zeer duidelijk dat God de onveroorzaakte Eerste Oorzaak is die het universum schiep door het ontstaan hiervan te wensen.

Het Kalam Kosmologisch Argument strookt met het bijbelse verslag over het begin van het universum en de 'Eerste Oorzaak'. Maar, dit is slechts ťťn van de vele indicatoren en bewijsstukken voor het bestaan van God de Schepper zoals deze door de Bijbel wordt geopenbaard.

Bestaat God - Leer Meer!

"The Kalam Kosmologisch Argument" New York: Barnes and Noble, 1979, door William Lane Craig.

The Existence of God and the Beginning of the Universe: a defense of the Kalam Kosmologisch Argument, oftewel:Het Bestaan van God en het Begin van het Universum: een verdediging van het Kalam Kosmologisch Argument, door William Lane Craig - http://www.leaderu.com/truth/3truth11.html


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!

Wie Schiep God Video
Filosofische Wereldbeelden

Goden en Godinnen
Bestaat God
Geloof in God
DeÔsme
Dualisme
Mijn Wereldbeeld
Adam en Eva
Morele Ethiek
Kosmologisch Argument
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Kosmologisch Argument to My Google!
Add Kosmologisch Argument to My Yahoo!
XML Feed: Kosmologisch ArgumentWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.