Postmodernisme

Postmodernisme

 – Wat is Waarheid?
U bent hier: Filosofie >> Postmodernisme

Postmodernisme – Een Omschrijving
Postmodernisme is moeilijk te definiëren, omdat een definitie meteen een premisse van de postmodernisten zou schenden, namelijk dat geen definitieve termen, grenzen of absolute waarden bestaan. In dit artikel zal de term “postmodernisme” vaag blijven, omdat mensen die beweren postmodernisten te zijn verschillende opinies en geloofsovertuigingen over verschillende onderwerpen hebben.

Zijn nationalisme, politiek, religie en oorlog het gevolg van een primitieve menselijke mentaliteit? Is waarheid een illusie? Hoe kan het Christendom de eerste plaats opeisen of moraliteit voorschrijven? De lijst van bekommernissen gaat maar verder, vooral voor mensen die beïnvloed worden door de postmoderne filosofie en levensstijl. Voor sommigen komen deze vragen voort uit het feit dat zij het vertrouwen in een corrupte Westerse wereld hebben verloren. Voor anderen is vrijheid van traditionele autoriteit de hoofdzaak. Zij maken zich vooral zorgen over de voortgaande Westerse afhankelijkheid van oude en traditionele religieuze waarden, nationalisme, kapitalisme, inadequate politieke systemen en een onwijs gebruik en de nadelige gevolgen van de "ruilhandel" tussen energiebronnen en milieu voor economische doeleinden.

In de ogen van de postmodernist is de Westerse samenleving een achterhaalde levensstijl die vermomd wordt door onpersoonlijke en gezichtloze bureaucratieën. De postmodernist kan de eindeloos met de modernist debatteren over de behoefte van de Westerse samenleving om de primitiviteit van zijn oude traditionele denken en gebruiken achter te laten.

Hun zorgen omvatten bijvoorbeeld vaak het vervaardigen en het gebruik van massavernietigingswapens, het aanmoedigen van een onbeperkte consumenten-maatschappij waardoor een samenleving wordt aangemoedigd die verkwistend en verspillend is ten koste van de grondstoffen van de aarde en het milieu, terwijl tegelijkertijd de eerlijke en billijke socio-economische behoeften van de bevolking niet worden gediend.

Postmodernisten geloven dat de beweringen van Westerse landen dat zij vrijheid en welvaart bieden niets meer zijn dan loze beloften en dat zij niet in de behoeften van de mensheid hebben voorzien. Zij geloven dat de waarheid relatief is en dat elk individu voor zichzelf kan bepalen wat de waarheid is. De meesten geloven dat nationalisme blokkades opwerkt, vijanden maakt en "Moeder Aarde" vernietigt, terwijl het kapitalisme een maatschappij tot gevolg heeft waarin sommige mensen veel hebben en anderen met lege handen achterblijven, en dat religie tot morele wrijving en verdeeldheid onder de mensen leidt.

Het postmodernisme beweert de opvolger te zijn van de Verlichting uit de 17e eeuw. Meer dan vier eeuwen lang hebben de "postmoderne denkers" een New Age manier voor het conceptualiseren en rationaliseren van het menselijke leven en de menselijke vooruitgang bevorderd en verdedigd. Postmodernisten zijn normaalgesproken atheïsten of agnostici, hoewel sommigen de voorkeur geven aan oosterse religieuze gedachten en gebruiken. Velen zijn naturalisten zoals humanisten, ecologisten (milieu-activisten) en filosofen.

Zij dagen de voornaamste religieuze en kapitalistische waarden van de Westerse wereld uit en streven naar veranderingen in de richting van een nieuw tijdperk van vrijheid binnen een wereldwijde gemeenschap. Velen geven de voorkeur aan een leven in een wereldwijde, apolitieke regering zonder nationale grenzen of grenzen tussen verschillende bevolkingsgroepen; een regering die gevoelig is voor de socio-economische gelijkheid van alle mensen.

Postmodernisme – Goed of Fout?
Postmodernisten proberen hun gedachten niet te verfijnen met betrekking tot vragen als: wat is goed of fout, juist of onjuist, goed of kwaad? Zij geloven niet dat er een absolute waarheid bestaat. Een postmodernist ziet de wereld buiten zichzelf als een dwalende wereld, dat wil zeggen de waarheid van andere mensen is een vergissing. Daarom heeft niemand de autoriteit om de waarheid te definiëren of om zijn ideeën over morele concepten over goed en fout aan anderen op te dringen.

Door deze zelf-rationalisatie van het universum en de wereld om hen heen stellen zij zich in hun moreel relativisme op als oppositie van goddelijke openbaring. Velen kiezen er voor om in naturalisme en evolutie te geloven in plaats van God en het creationisme.

Postmodernisme – Politiek
Postmodernisten hebben bezwaar tegen de onderdrukking van gelijke rechten in de Westerse wereld. Zij geloven dat het kapitalistische economische systeem goederen en salarissen niet evenredig verdeelt. Terwijl de kleine groep rijken in weelde leeft, leeft de grote massa in armoede. Postmodernisten denken dat democratische grondwetten inhoudelijk gebrekkig zijn, onmogelijk in stand kunnen worden gehouden en in principe oneerlijk zijn.

Bestudeer de Waarheid!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video
Postmodernisme

Postmodernisme
Filosofische Wereldbeelden

Humanisme
Postmodern Wereldbeeld
Natuurwet
Communisme
Romeinse Goden
Deontologische Ethiek
Cultureel Materialisme
Naturalisme
Agnosticisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Postmodernisme to My Google!
Add Postmodernisme to My Yahoo!
XML Feed: PostmodernismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.