Grote Filosofen

Grote Filosofen

 - De Zoektocht naar God
U bent hier: Filosofie >> Grote Filosofen

Grote Filosofen – Ideeën over God
Wat dachten de grote filosofen uit het verleden over het idee dat er een God was? Een groot aantal van de befaamde musici, wetenschappers en leiders uit de geschiedenis hadden het een of andere geloof in een almachtige God. Hoe zit het met de grote denkers uit de filosofie? Net zoals dit het geval was in de wetenschap, muziek, kunst en cultuur, zo was er ook een groot aantal gerespecteerde filosofen die heldere uitspraken over hun geloof deden. Sommigen drukten een zeer sterk geloof uit. Sommigen hadden twijfels. Anderen stelden hier alleen maar vragen over. Wanneer we eens een blik werpen op enkele van de meest beroemde filosofen uit de geschiedenis, dan kan ons dat enorm veel inzicht verschaffen over de perceptie van God in de wereld van de filosofie.

De Griekse filosofen stelden vooral vragen over het algemene concept van goddelijkheid, en hun vragen werden meestal binnen een raamwerk van morele kwesties geformuleerd. Socrates verwoordde een nauwere, algemenere versie van de 'gulden regel' toen hij zei: "Behandel anderen niet op een manier die jou boos zou maken als je zelf zo door anderen behandeld zou worden". De volledige filosofie van Socrates is door Plato, zijn meest beroemde student, aan ons overgedragen en daarom is het moeilijk te onderscheiden welke overtuigingen nu werkelijk van Socrates zijn en welke van Plato. In zijn werk beschrijft Plato wat hij "De Vorm van het Goede" noemt. Het lijkt er op dat hij een idee had gevormd over een bovennatuurlijke autoriteit. Hij zei zelfs: "De dood is niet het ergste dat een mens kan overkomen". Zelfs zijn interesse in de sterren inspireerde hem tot geloof. In zijn eigen woorden: "De astronomie dwingt de ziel om omhoog te kijken en leidt ons van deze wereld naar een andere".

Aristoteles, een student van Plato, was zeker een voorstander van het idee dat er een "Hoogste Goed" was. Aristoteles moedigde zijn studenten aan om een vermogen te ontwikkelen om aan ervaring te winnen, zonder daarbij gemakkelijk om de tuin te worden geleid. “Het vermogen om met een gedachte te spelen zonder deze te aanvaarden is het merkteken van een geleerde geest". Andere uitspraken, zoals "We moeten net zo min de vraag stellen of het lichaam en de ziel één geheel vormen als de vraag of de was en de hierin gemaakte afbeelding één geheel vormen", zijn bewijs voor het feit dat Aristoteles geloofde dat er buiten het sterfelijke leven iets, en iemand, bestond.

Grote Filosofen – Stemmen van de Filosofie
De grote filosofen van het Westen waren niet de enigen die over het concept van God nadachten. Ook Oosterse denkers zoals Confucius probeerden hun geloof in een bovennatuurlijke Schepper vorm te geven. Confucius zei ooit: " De dood en het leven hebben hun vastgestelde tijdstippen, rijkdommen en eer zijn afhankelijk van de hemel", en "De hemel betekent één zijn met God". Confucius onderwees ook een belangrijk principe van de filosofie, namelijk dat "het doel van de superieure mens de waarheid is". In Johannes 18 gaf Jezus ons een brandpunt voor juist dat idee.

Met de opkomst van de Westerse beschaving nam het aantal stemmen in de filosofie toe. Eén van deze stemmen was die van Augustinus. In zijn tijd waren zijn ideeën over theologie en filosofie controversieel, maar voor veel Christelijke kerkgenootschappen zijn deze van fundamenteel belang geworden. Augustinus had een enorme waardering voor de uniciteit van het Christelijke evangelie. Hij zei: "Ik heb de gezegden van Plato en Cicero gelezen die zeer wijs en bekoorlijk zijn; maar ik heb in hun werken nooit gelezen: Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan". Hij ondersteunde ook het concept van mirakels, zowel filosofisch als wetenschappelijk, met uitspraken als: "Mirakels zijn niet strijdig met de natuur, maar alleen strijdig met wat we over de natuur weten".

Latere filosofen spraken en schreven eveneens woorden die hun geloof in en hun zoektocht naar een werkelijke God aantoonden. Thomas van Aquino gaf ongetwijfeld de voorkeur aan een geloof dat uit rede voortkwam: "De rede in de mens is in vele opzichten als God in de wereld", en: "Voor iemand die gelooft is geen enkele verklaring nodig. Voor iemand die niet gelooft is geen enkele verklaring mogelijk". Descartes, die zo beroemd werd door te zeggen: "Ik denk; dus ik besta", sprak ook in scherpe bewoordingen over de vreemde denkbeelden die sommige van zijn tijdgenoten hadden -- waarvan velen niet in God geloofden. Hij beweerde ooit: "Er is niets zo vreemd en ongeloofwaardig dat het nog nooit door de een of andere filosoof is gezegd".

Pascal was eveneens een fervent gelovige en maakte vaak opmerkingen over zijn geloof. Er is maar een handvol wetenschappers die meer aan ons begrip van de fysica hebben bijgedragen dan Pascal. Hij zei: "Jezus is de God die we zonder hoogmoed kunnen benaderen en voor wie we ons zonder wanhoop deemoedig kunnen opstellen". "Pascal’s weddenschap" is een perfect voorbeeld van zijn geloof in de filosofische kracht van het geloof, ook al is dit al vaak verkeerd geciteerd en verkeerd begrepen. Pascal zei feitelijk: "Het geloof is een wijze weddenschap. Het moet toegegeven worden dat het geloof niet bewezen kan worden, maar welke schade zou het je kunnen berokkenen als je op de waarheid ervan gokt en het blijkt onwaar te zijn? Als je wint, win je alles; als je verliest, verlies je niets. Wed er daarom zonder aarzeling op dat Hij bestaat". Wat Pascal hier werkelijk zegt is dat de Christen niets te verliezen heeft door in Christus te geloven.

Grote Filosofen – De Moderne Wereld
Er zijn ook veel moderne grote filosofen die hun geloof in en vertrouwen op God hebben verkondigd. Kierkegaard zei bijvoorbeeld dat "God uit het niets schept. Dat is wonderbaarlijk, zeg je. Jazeker, maar hij doet nog iets dat nog wonderbaarlijker is: hij maakt heiligen uit zondaars". De filosofische wereld is gevuld met briljante en getalenteerde mannen en vrouwen die duidelijk in het bestaan en de invloed van een bovennatuurlijke God geloofden. Het volledige spectrum van de geschiedenis toont aan dat filosofie en geloof sterke bondgenoten kunnen zijn.

Wat is de Zin van het Leven?


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!

Het Olifantenprincipe Video
Filosofische Wereldbeelden

Abd-ar-Rahman III
Gilgamesj
Filosofische Citaten
Nietzsche en de Dwaze mens
De Prestaties van Blaise Pascal
Bertrand Russell
De Griekse Filosoof Plato
Nebukadnessar
Aristoteles
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Grote Filosofen to My Google!
Add Grote Filosofen to My Yahoo!
XML Feed: Grote FilosofenWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.