Athe´sme

Athe´sme

 GedefiniŰerd
U bent hier: Filosofie >> Athe´sme

Athe´sme - De Termen DefiniŰren
Er bestaan twee primaire vormen van athe´sme: "sterk" athe´sme en "zwak" athe´sme. Sterk athe´sme is de doctrine dat er geen God of goden zijn. Zwak athe´sme is het ongeloof of de ontkenning van het bestaan van God of goden.
Zwak athe´sme wordt vaak verward met agnosticisme, het gebrek aan geloof of ongeloof in God of goden, en scepticisme, de doctrine dat de absolute kennis over God's bestaan voor de mens onhaalbaar is. Vele agnostici en sceptici zijn "praktische athe´sten" omdat zij actief een athe´stische levensstijl volgen. Het uitsluiten van God vereist een moreel relativisme.

Athe´stisch filosoof Bertrand Russell (1872-1970) stelde, en in het algemeen zijn filosofen het hiermee eens, dat er zonder God geen absolute waarheid is en dus ook geen universele morele gedragscode. Humanist John Dewey (1859-1952), co-auteur en ondertekenaar van het Humanistisch Manifesto I (1933), verkondigde: "Er is geen God en er is geen ziel. Er bestaan daarom geen behoeften aan de rekwisieten van de traditionele religie. Wanneer we zo dogma en leerstellingen uitsluiten, dan is ook de onveranderlijke waarheid dood en begraven. Er is geen ruimte voor een starre, natuurlijke wet of morele absolute waarden."

Athe´sme - Sterk Athe´sme
Stemt "sterk" athe´sme overeen met de objectieve realiteit of is het strijdig hiermee? Laten we deze vraag eens objectief bekijken. Stel dat iemand je vraagt: "Bestaat God?" Je zou dan op drie manieren kunnen antwoorden: "Ik weet zeker dat God bestaat" (zeker the´sme), "ik weet niet of God wel of niet bestaat" (onzeker the´sme, agnosticisme, "zwak" athe´sme en/of scepticisme), of "ik weet zeker dat God niet bestaat" ("sterk" athe´sme).

Om zeker te weten dat God bestaat hoef je niet alles te weten, maar je moet wel iets weten - je moet of God persoonlijk kennen of je moet op de hoogte zijn van enig bewijs dat Zijn bestaan vaststelt. Om onzeker te zijn of God wel of niet bestaat hoef je niet alles te weten. Feitelijk zeg je met het toegeven van deze onzekerheid al dat je niet alles weet. Maar, om met zekerheid te beweren dat God niet bestaat - om met absolute zekerheid een universeel negatief antwoord te geven - daarvoor moet je alles weten. Om er absoluut zeker van te zijn dat God niet buiten de grenzen van je eigen kennis bestaat, zou je alle kennis moeten bezitten.

Laten we dit eens op een praktische manier bekijken. Weet jij alles? Weet jij de helft van alles? Weet jij 1% van alles? Laten we eens ontzettend hoffelijk zijn en veronderstellen dat je 1% weet van alles wat je mogelijk zou kunnen weten. Thomas Edison zei met groot vertrouwen: "We weten nog niet een miljoenste van een procent over wat dan ook". Desalniettemin, vooropgesteld dat je 1% van alles zou weten, is het dan mogelijk dat er bewijs bestaat voor het bestaan van God in de 99% die alles omvat wat je niet weet? Als je eerlijk bent, dan moet je toegeven dat dit een reŰle mogelijkheid is. Het feit is dat je niet kunt weten of een dergelijk bewijs wel of niet bestaat, omdat je niet alle kennis bezit. Je kan dus geen "sterk" athe´st zijn - je kunt niet weten dat God niet bestaat.

Athe´sme versus The´sme
Sterk athe´sme is een standpunt met een tekortkoming. Zwak athe´sme, agnosticisme en scepticisme zijn theologisch allemaal "ik weet het niet" houdingen. waarbij zwakke athe´sten de athe´stische vooronderstellingen onderschrijven, ware agnostici "op de schutting zitten" (geen kant kiezen), en sceptici zich aan onwetendheid overgeven. Zekere the´sten zijn de enigen die beweren iets te weten. Wat weten zij dan? Dat het uiteindelijk niets uitmaakt wat je gelooft. Wat belangrijk is, is wat werkelijk waar is. Je mag misschien niet in zwaartekracht willen geloven. Maar toch, als je van een hoog gebouw afloopt, dan val je even later op de grond te pletter. Het bestaan van God heeft voor jou en mij enorme gevolgen, en omzichtigheid zou ons er toe moeten aanzetten om alle beschikbare gegevens zorgvuldig te onderzoeken voordat we onze eeuwigheid aan de handen van zomaar een geloofssysteem overgeven. Stel jezelf dit soort vragen: "Hoe weet ik of iets waar is?" "Wat is de bron van mijn informatie?" "Is mijn bron absoluut betrouwbaar?" "Wat als ik het bij het verkeerde eind heb?"

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video
Athe´sme

Athe´sme Video
Filosofische Wereldbeelden

Moreel Relativisme
Griekse Goden
Seculier Humanisme
Materialisme
Postmodernisme
Cultureel Relativisme
Agnosticisme
Critiek van het Postmodernisme
Nihilisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Athe´sme to My Google!
Add Athe´sme to My Yahoo!
XML Feed: Athe´smeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.