Waarom Ben Ik Hier?

Waarom Ben Ik Hier?

 - Wereldbeeld
U bent hier: Filosofie >> Waarom Ben Ik Hier?

Waarom Ben Ik Hier? - Een Fundamentele Vraag
Waarom ben ik hier op aarde? Waar kwam ik vandaan? Wat ben ik waard? Heb ik ook maar enige intrinsieke waarde? Dien ik een bepaald doel? Dit zijn allemaal fundamentele vragen. Dit zijn de "grote vragen" van het leven. Hoe jij deze vragen beantwoordt bepaalt hoe jij de wereld ziet en hoe je de wereld behandelt. Omdat je een onderdeel van de wereld bent, bepaalt hoe je de wereld ziet ook hoe je jezelf ziet en jezelf behandelt. Het is daarom belangrijk dat we deze fundamentele vraagstukken oplossen. En het is belangrijk dat we de eerlijke waarheid ontdekken. Verkeerde antwoorden op belangrijke vragen zijn niet erg nuttig.

Waar beginnen we met onze zoektocht naar de waarheid? We beginnen bij het begin. De meest fundamentele vraag van allemaal is misschien wel: bestaat God? Dit is een fundamentele vraag omdat onze antwoorden op de andere "grote vragen" feitelijk afhankelijk zijn van hoe we deze significante vraag beantwoorden. Bijvoorbeeld...

Waarom Ben Ik Hier? - Het Athe´stische Wereldbeeld
Waarom ben ik hier? Nou, als God niet bestaat, dan betekent dat dat het leven ontstaan moet zijn door middel van een of ander natuurlijk, onpersoonlijk, onintelligent, en uiteindelijk doelloos proces. Dat betekent dat we uiteindelijk net zo doelloos zijn als het proces dat ons tot bestaan bracht zelf. Het leven is slechts een ongeluk, net als jijzelf. Je kunt redenen om te leven verzinnen voor de korte termijn, zoals 'je bent hier omdat je ouders kinderen wilden hebben', etcetera, maar uiteindelijk ben je niets meer dan een ongeluk en dat geldt ook voor je ouders. Het leven is ÚÚn groot ongeluk. Je dient geen doel, je zal geen blijvende effecten veroorzaken, en in het grote totaalbeeld is je leven volledig zinloos. Zonder een Schepper aan het begin was er niemand aanwezig om je hier met een doel neer te zetten, wat betekent dat je er niet voor een reden bent. Zo eenvoudig is het.

Wat betreft de vraag "wat ben ik waard?" hebben we zonder God feitelijk geen intrinsieke waarde, tenminste geen objectieve intrinsieke waarde. Onze waarde is uiteindelijk subjectief. Je mag dan zelf misschien wel denken dat je wat waard bent, maar iemand anders kan tegelijkertijd vinden dat je waardeloos bent, en zo lang er geen Taxateur is die hierboven staat en het laatste woord heeft, heeft uiteindelijk niemand gelijk of ongelijk. Zonder God bestaat er feitelijk geen goed en verkeerd. John Dewey (1859-1952), de beroemde 20e eeuwse athe´st, legde dit als volgt uit: "Er is geen God en er is geen ziel. Er bestaan daarom geen behoeften aan de rekwisieten van de traditionele religie. Wanneer we zo dogma en leerstellingen uitsluiten, dan is ook de onveranderlijke waarheid dood en begraven. Er is geen ruimte voor een starre, natuurlijke wet of morele absolute waarden".1

Filosofen zijn het er in het algemeen over eens: zonder een absolute God die de wetten maakt bestaat er geen morele absolute waarheid; het enige wat er is zijn voorkeuren. Je hebt feitelijk geen recht om te leven; je geeft er slechts de voorkeur aan om niet te sterven. Aan de andere kant zou iemand je misschien wel willen doden, ongeacht hoe jij je daarover voelt, en aan wie is het om te bepalen of hij het bij het verkeerde eind heeft? In de afwezigheid van een absolute moraliteit geldt het recht van de sterkste; de sterken overleven en de zwakken worden uitgebuit.

Gelukkig zien de meeste regeringen het als hun plicht om wat zij als het God-gegeven recht op leven beschouwen in stand te houden, en regeringen zijn nu eenmaal ook de sterkste instituties onder de mensen (wat betekent dat zij hun moraliteit kunnen opleggen aan mensen die het niet noodzakelijkerwijs eens zijn met jouw recht om te leven). De grondleggers van de Verenigde Staten verwoordden dit erg mooi toen zij verkondigden: "We zien deze waarheden als zelf-evident, dat alle mensen gelijkwaardig zijn geschapen, dat zij door hun Schepper van bepaalde onvervreemdbare Rechten zijn voorzien, dat enkele van deze rechten Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk zijn, en dat Regeringen onder de Mensen zijn ingesteld om deze rechten veilig te stellen, die hun machten ontlenen aan de toestemming van hen die geregeerd worden..." Spijtig genoeg delen niet alle regeringen dit wereldbeeld en hun volkeren lijden hier vreselijk onder.

Waarom Ben Ik Hier? - Het The´stische Wereldbeeld
Waarom ben ik hier? Nou, als God bestaat, dan betekent dat dat Hij de ultieme realiteit is. Als Hij jou voor een reden heeft geschapen, dan is dat waarvoor jij uiteindelijk bestaat. Als jij waardevol voor Hem bent, dan is dat wat jij uiteindelijk waard bent. Wat Hij zegt dat goed is, is dan ook absoluut goed en wat Hij zegt dat verkeerd is, is dan ook absoluut verkeerd. We mogen dan wel actoren zijn met een vrije morele wil en met de vrijheid om morele beslissingen te maken, maar dat betekent niet dat we feitelijk kunnen kiezen wat goed of verkeerd is; het betekent slechts dat we in staat zijn om de keuze te maken om goed of verkeerd te zijn. God maakt de regels. De vraag is: zal Hij deze toepassen? Zal God ons ooit verantwoordelijk houden voor onze morele beslissingen? Het overheersende instinct van de meerderheid lijkt te zeggen dat God ons inderdaad ter verantwoording zal roepen. Het is alsof de meeste mensen instinctief weten dat ze alle slechte dingen die ze ooit hebben gedaan zullen moeten uitleggen (wat uiteraard betekent dat zij ook instinctief weten dat er zoiets als een morele absolute waarheid bestaat).

Waar het op neerkomt is dat, als God werkelijk bestaat, termen als "rechtvaardigheid", "doel" en "moraliteit" geen abstracte noties zijn: God heeft een doel voor jou (dat is waarvoor Hij jou gemaakt heeft), Hij is degene die moraliteit heeft ingesteld, en uiteindelijk zal Hij er op toezien dat rechtvaardigheid zal zegevieren. Voor sommigen is dat een troostvolle gedachte, maar voor anderen is deze angstaanjagend.

Laten we dus niet beginnen met ons af te vragen: "Waarom ben ik hier?". Maar laten we beginnen met ons af te vragen: "Bestaat God?" Als Hij niet bestaat dan is het eigenlijk zinloos om ons af te vragen "Waarom ben ik hier?" - alles is dan uiteindelijk zinloos. En als Hij wel bestaat, dan zul je jouw reden om te leven ontdekken wanneer je ontdekt wie Hij is. Begin dus bij het begin. Bestaat God?

Onderzoek Nu Verder!

1 Clifton Fadiman, ed., Living Philosophies: The Reflections of Some Eminent Men and Women of Our Time, New York: Simon Schuster, 1931.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Mijn Wereldbeeld
Bestaat God
Metafysica
Kosmologisch Argument
Moraliteit
Is God Echt
God
De Filosofie van het Leven
Waarom Ben Ik Hier
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Waarom Ben Ik Hier? to My Google!
Add Waarom Ben Ik Hier? to My Yahoo!
XML Feed: Waarom Ben Ik Hier?Wat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.