Situationisme

Situationisme

 - Een Tegenstrijdig Model
U bent hier: Filosofie >> Situationisme

Situationisme: Joseph Fletcher
Joseph Fletcher (1905-1991) was de pionier van het Situationisme. Zijn werk, Situation Ethics (oftewel Situationele Ethiek), vormde de basis voor de moderne beweging van het Situationisme. Sindsdien heeft bijna elke publicatie over het Situationisme naar het model uit de schrijfsels van Fletcher verwezen. Fletcher was een Episcopaal priester, een lid van de Euthanasia Educational Counsel (Euthanasie Onderwijs Raad), en een voorstander van Planned Parenthood (een pro-abortus organisatie met de naam Gepland Ouderschap). Hij was een pleitbezorger van zowel euthanasie als abortus.

Situationisme: Fletcher's Model
Situationisme stelt, volgens Fletcher's model, dat het maken van beslissingen gebaseerd zou moeten zijn op de omstandigheden van een bepaalde situatie, en niet op een onveranderlijke Wet. De enige absolute waarde is Liefde. Liefde zou het motief voor elke beslissing moeten zijn. Zolang als Liefde je doelstelling is rechtvaardigt het doel de middelen. Rechtvaardigheid wordt niet in de letteren der Wet gevonden, maar in de verspreiding van Liefde. Fletcher baseerde zijn model op een uitspraak die in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt gedaan en die zegt: "God is Liefde" (1 Johannes 4:8).

Situationisme: De Tegenstrijdigheid
Fletcher's model voor het Situationisme lijkt op het eerste gezicht redelijk, maar wanneer deze zorgvuldig overwogen wordt, worden de zwakke punten ervan duidelijk. Situationisme is gebaseerd op "God is Liefde" in 1 Johannes 4:8. Maar, al in het volgende hoofdstuk lezen we: "Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last" (1 Johannes 5:3). Hoewel Fletcher stelt dat elk gebod met een goed geweten geschonden mag worden als Liefde je doelstelling is, vertelt de Bijbel ons dat het volgen van God's geboden feitelijk het liefhebben van God is. Het schenden van welk gebod dan ook, ongeacht je bedoelingen, staat gelijk aan God niet liefhebben. Daarom zegt de logica ons dat het schenden van een gebod niet uit Liefde gedaan wordt.

Situationisme: De Zondige Aard van de Mens
Situationisme wordt verondersteld op de Bijbel gebaseerd te zijn, en toch spreekt het de Bijbel tegen. Bovendien zijn er filosofische overwegingen die onopgelost zijn gebleven. Kunnen mensen, onvolmaakte wezens, vertrouwd worden om uit Liefde te handelen? Paulus de Apostel schreef, ge´nspireerd door de Heilige Geest, aan de Galaten: "De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde..." (Galaten 3:19). Deze wet refereert aan de Levitische wet die door het offer van Jezus Christus aan het kruis werd "volbracht". Maar, ethische regels blijven in het Nieuwe Testament van de Bijbel naar boven komen. Misschien delen zij wel hetzelfde doel als de Levitische Wet, wat betreft het feit dat deze aan ons werden gegeven vanwege onze neiging om tegenover God te zondigen. Zelfs mensen die in Christus geloven, gered door God's genade, behouden hun zondige aard in deze wereld.

Situationisme: God's Woord
Hoewel Situationisme misschien wel goed bedoeld mag zijn, is het toch verkeerd. Het is het beste om God's Wet onder geen enkele omstandigheden te overtreden, ongeacht wat je motieven zijn. God weet het het beste en heeft Zijn Wet met een doel ingesteld. Hij heeft aan geen enkel mens toestemming gegeven om Zijn Wet te overtreden. Als je moet lijden omdat je Zijn Wet volgt, ben hier dan vreugdevol en uitzonderlijk blij over, want zo leden ook de Profeten vˇˇr jouw tijd, en je beloning in de Hemel zal groot zijn. Als je iemand waarvan je houdt uit lijden kunt verlossen door God's Wet te breken, doe dat dan niet. Want je ontneemt hen dan de kans om te volharden en om God's zegeningen te ontvangen. Bovendien schend je God's Wet, en breng je zo Zijn ongenoegen op jezelf neer. Het schenden van God's eeuwige Wet voor een tijdelijke zorg is hetzelfde als het concentreren op de dingen van deze wereld en het negeren van de eeuwigheid.

Onderzoek Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!

Ethical Relativism Video
Wie Is God?

Wie is God?
Absolute Waarheid
Waarom zijn we hier
Het Probleem van het Kwaad
Hof van Eden
Zin van het Leven
Situationisme
Liefde van God
De Namen Voor God
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Bestaat God Wetenschappelijk?
Bestaat God Filosofisch?
Is De Bijbel Waar?
Wie Is Jezus?
Welke Religie?
Hoe Kan Ik Met God Groeien?
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Situationisme to My Google!
Add Situationisme to My Yahoo!
XML Feed: SituationismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.