Seculier Humanisme

Seculier Humanisme

 - Buitensluiten van God
U bent hier: Filosofie >> Seculier Humanisme

Seculier Humanisme - Het Buitensluiten van God uit de Scholen en de Maatschappij
Seculier Humanisme is een poging om als een beschaafde samenleving te functioneren terwijl God en Zijn morele principes worden buitengesloten. Gedurende de laatste paar decennia zijn Humanisten zeer succesvol geweest in het verspreiden van hun geloofsovertuigingen. Hun belangrijkste werkwijze bestaat uit het benaderen van de jeugd als hun belangrijkste doelgroep door middel van het openbare school-systeem. Humanist Charles F. Potter schrijft: "Onderwijs is dus een hoogst krachtige bondgenoot van het humanisme, en elke Amerikaanse school is een school van het humanisme. Wat kan een the´stische zondagsschool, die maar een paar keer per week bijeenkomt en die slechts een fractie van de kinderen kan onderwijzen, doen om het getij van het vijf-daagse humanistische onderwijsprogramma te doen keren?" (Charles F. Potter, "Humanism: A New Religion", oftewel Humanisme: Een Nieuwe Religie, 1930).

John J. Dunphy illustreert dit strategisch brandpunt in zijn prijswinnende verhandeling The Humanist (1983): "De strijd om de toekomst van de mensheid moet in de klaslokalen gevoerd en gewonnen worden door onderwijzers die hun rol als de bekeerders van een nieuw geloof op een correcte manier ontwaren: Een religie van de mensheid -- die in plaats van een spreekgestoelte een klaslokaal gebruikt om de humanistische waarden uit te dragen waar zij ook les geven. Het klaslokaal moet en zal de arena zijn waarin het conflict tussen het oude en het nieuwe wordt uitgevochten -- het rottende lijk van het Christendom, samen met zijn verwante kwaad en ellende, en het nieuwe geloof van het humanisme."

Is dit wat er aan het gebeuren is? John Dewey, die we ons herinneren vanwege zijn inspanningen om Amerika's huidige onderwijssysteem in te stellen, was in 1933 ÚÚn van de belangrijkste ondertekenaars van het Humanistisch Manifest. Het lijkt er op dat Humanisten al bijna een eeuw lang ge´nteresseerd zijn geweest in het onderwijssysteem van niet alleen Amerika, maar ook andere landen. Zij zijn zonder twijfel succesvol geweest in het onderwijzen van kinderen dat God denkbeeldig is en strijdig is met "de wetenschap".

Seculier Humanisme - Het Belangrijkste Gereedschap is de Evolutionaire Gedachte
Seculier Humanisme komt tot uiting in de Evolutie-theorie. Om de fundamentele vraag "Waar komen we vandaan?" te bevredigen, worden kinderen de doctrine van Evolutie onderwezen. De eerste regel van het Humanistisch Manifest stelt: "Religieuze humanisten beschouwen het universum als zelf-bestaand en niet geschapen". De tweede regel stelt: "Humanisme gelooft dat de mens een onderdeel van de natuur is en dat hij als gevolg van een continu proces naar boven is gekomen". Er bestaat geen twijfel dat het openbare school-systeem de Humanistische doctrine (die duidelijk een athe´stische "religie" is) helpt verspreiden, en deze dus het concept van God veroordeelt. Hierin zit een verbazingwekkende ironie opgesloten. De Scheppingswetenschap is met succes buiten de openbare scholen gehouden, in Amerika door organisaties zoals de A.C.L.U. (American Civil Liberties Union), op grond van het idee dat Schepping religieus is en dat de overheid op geen enkele manier religies zou mogen ondersteunen. "Feitelijk is evolutie in zekere zin een wetenschappelijke religie geworden; bijna alle wetenschappers hebben het geaccepteerd, en velen zijn bereid om hun waarnemingen Ĺom te buigenĺ om deze ermee te laten overeenstemmen" (H. S. Lipson, FRS, Professor in de Natuurkunde, Universiteit van Manchester, Groot-BrittanniŰ, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol. 31, Mei 1980, p. 138).

En toch is Evolutie nooit bewezen. Sir Arthur Keith, een vermaard Brits evolutionair antropoloog en anatoom bekent: "Evolutie is onbewezen en onbewijsbaar. We geloven het alleen omdat het enige alternatief speciale schepping is, en dat is ondenkbaar". Sterker nog, het lijkt er op dat de Evolutie-theorie strijdig is met de wetenschap zoals we die kennen. George Wald, een ander prominent Evolutionist (een biochemicus aan Harvard University en een Nobelprijs-winnaar), schreef: "Wanneer het aankomt op de oorsprong van het leven zijn er maar twee mogelijkheden: Schepping of spontane generatie. Er is geen derde optie. Spontane generatie werd honderd jaar geleden weerlegd, maar dat leidt ons maar tot ÚÚn andere conclusie, die van bovennatuurlijke schepping. We kunnen dat op filosofische gronden niet accepteren; daarom kiezen we ervoor om in het onmogelijke te geloven: dat het leven spontaan door toeval ontstond!" ("The Origin of Life," Scientific American, 191:48, Mei 1954).

Lees Nu Seculier Humanisme Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Naturalisme
Polythe´sme
Egyptische Goden
Athe´sme
Agnosticisme
Griekse Goden
Romeinse Goden
Nihilisme
Materialisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Seculier Humanisme to My Google!
Add Seculier Humanisme to My Yahoo!
XML Feed: Seculier HumanismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.