Schepping Versus Evolutie

Schepping Versus Evolutie

 - Een Haalbaarheidsstudie
U bent hier: Filosofie >> Schepping Versus Evolutie

Schepping Versus Evolutie - Een Vraagstuk over de Oorsprong
Het creatie versus evolutie debat is een vraagstuk over de oorsprong. Hoe zijn wij ontstaan? Werden we geschapen of evolueerden wij op een willekeurige manier? Zijn we het produkt van een doelgerichte intelligentie of zijn we slechts het eindresultaat van ontelbare kosmische ongelukken? Maakt het wel wat uit?

Schepping Versus Evolutie - Rede Versus Religie
De populaire media schildert het creatie versus evolutie debat vaak af als een debat tussen wetenschap en religie, waarin schepping religieus is en evolutie wetenschappelijk. Helaas word jij, als je het niet met deze bestempeling eens bent, zelf ook een stempel opgedrukt. Afgezien van het feit of je een creationist of een evolutionist bent, als je het niet eens bent met het stereotype, dan word je veroordeeld en "blootgesteld" als een religieus fanaat die heimelijk religie voor wetenschappelijk wil laten doorgaan, of nog erger, die wetenschap als onwaar probeert te bewijzen in een poging om een belachelijk, onwetenschappelijk, religieus wereldbeeld te herstellen. Het feit is dat geen van de twee modellen voor de oorsprong op een zodanige manier is vastgesteld dat er van redelijke twijfels geen sprake meer kan zijn (anders zou de evolutie-theorie niet een "theorie" worden genoemd). Of we het nu willen toegeven of niet, degenen onder ons die de evolutie-theorie aanhangen doen dit op basis van hun geloofsovertuiging. En hoewel het herkennen van ontwerp in biologie theologische implicaties mag hebben, is dit niet gebaseerd op een religieuze premisse - dit is gebaseerd op empirische observatie en logica.

Schepping Versus Evolutie - Waarom Maakt Het Wat Uit?
Waarom nemen we de moeite om te bekvechten over schepping versus evolutie? Maakt het echt wat uit wat we geloven over waar we vandaan kwamen? Absoluut. Onze kijk op moraliteit, rechtvaardigheid, doel, zelfwaarde, menselijkheid, verplichtingen, en bestemming is nauw verbonden met onze kijk op de oorsprong van de mens. Laten we bijvoorbeeld eens, zonder de geldigheid van de evolutie-theorie te bevestigen of te ontkennen, even de tijd nemen om te beschouwen wat de evolutieleer ons leert over de oorsprong van de mens en wat de inslag is die deze leerstellingen op menselijke gedragspatronen hebben gehad.

Evolutie leert ons dat wanneer een bepaalde soort evolueert, dat deze dan uiteindelijk ideale bevolkingsaantallen zal bereiken. Terwijl soorten avanceren, worden inferieure soorten door superieure soorten geŽlimineerd -- "survival of the fittest" ("het recht van de sterkste"). Zwakke en inferieure leden van een soort zouden moeten worden geŽlimineerd ten gunste van het behoud van superieure bloedlijnen en de instandhouding van essentiŽle bestaansmiddelen. "De Natuur" verlangt niet dat "de zwakkere individuen met de sterkere individuen paren, en zij verlangt nog minder dat een hoger ras zich met een lager ras mengt, want als zij dat deed, dan zou haar hele werk van het naar een hoger niveau fokken, over misschien wel honderdduizenden jaren, met ťťn klap verwoest kunnen worden."[1] "Dus volgt het meest verhevene object dat we in staat zijn om waar te nemen, namelijk de produktie van hogere dieren, uit de oorlog van de natuur, uit hongersnood en dood."[2] En omdat de mens slechts een dierensoort is, hebben we geen intrinsieke waarde en zijn we daarom op geen enkele wijze uitgesloten van "de oorlog van de natuur". Het gevolg was dat Adolf Hitler (1889-1945) de volgende retorische vraag stelde: "zou ik niet ook het recht moeten hebben om miljoenen leden van een inferieur ras, dat zich vermenigvuldigt als ongedierte, te elimineren?"[3] We herinneren ons Hitler uiteraard omdat hij meer dan 6,000,000 individuele mensen vermoordde, waarvan hij ieder individu beschouwde als een inferieur lid van de soort. Had Hitler het mis? Interpreteerde en representeerde hij de theorie, waarvan hij beweerde dat hij deze zo koesterde, op een verkeerde manier? Blijkbaar is dat niet het geval. Vermaard Brits evolutionair antropoloog en anatoom Sir Arthur Keith (1866-1955), die in 1921 tot ridder werd geslagen, verdedigde Hitler als volgt: "Hitler is een onbuigzaam evolutionist, en we moeten op zoek gaan naar een evolutionaire verklaring als we zijn acties willen begrijpen."[4] Keith verzekerde ons: "De Duitse FŁhrer is, zoals ik steeds consequent heb volgehouden, een evolutionist; hij heeft er bewust naar gestreefd om Duitsland op een praktische manier aan te passen aan de evolutie-theorie."[5] Jozef Stalin (1879-1953), een ander vurig evolutionist, overtrof Hitler zelfs in ambitie, en hij vermoordde op zijn minst tien keer zoveel "inferieuren" (schattingen variŽren van 60,000,000 tot 100,000,000 mensen). Had Stalin het bij het verkeerde eind? En Pol Pot dan, had die het ook mis? Nou, niet als je het evolutionaire wereldbeeld onderschrijft. Voor hen die filosofisch gezien consequente, onbuigzame evolutionisten zijn, zouden Hitler en Stalin feitelijk als rolmodellen moeten worden gezien.

En zo zien we hoe een wereldbeeld menselijk gedrag kan beÔnvloeden. We zien hier dat moord, een zwaar afgekeurde menselijke handeling, niet alleen wordt verontschuldigd, maar ook aangemoedigd. Welnu, maakt het dus wat uit wat we geloven over waar we vandaan kwamen? Absoluut. Maar het is zelfs nog belangrijker dat datgene waarvan we denken dat het waar is ook werkelijk waar is. Iemand mag misschien niet in zwaartekracht willen geloven. Maar toch, als hij van een hoog gebouw zou aflopen, dan zou hij even later op de grond te pletter vallen, ongeacht wat hij nu geloofde. En dus hebben we opnieuw te maken met de vraag: zijn we het produkt van een doelgerichte intelligentie of zijn we slechts het eindresultaat van ontelbare kosmische ongelukken? Vertrouw niet op wat anderen je vertellen. Onderzoek het bewijs voor jezelf.

Onderzoek Nu Verder!

  1. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1924, p. 286.
  2. Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, 1859, p. 400.
  3. Adolf Hitler, geciteerd in Joachim Fest's, Hitler, 1974, p. 679-680.
  4. Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics, 1947, p. 14.
  5. Idem, p. 230.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Wetenschappelijke Wereldbeelden

Evolutionisme
CoŲptatie
Dawkins - Het Grootste Spektakel ter Wereld
Problemen Met Het Fossielenbestand
Darwin Dag
Charles Darwin
Evolutietheorie
Symbiose
Piltdown Mens
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Filosofische Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Schepping Versus Evolutie to My Google!
Add Schepping Versus Evolutie to My Yahoo!
XML Feed: Schepping Versus EvolutieWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.