Nihilisme

Nihilisme

 - Niets
U bent hier: Filosofie >> Nihilisme

Nihilisme – Waarden en Kennis Achterlaten
Het nihilisme ontleent zijn naam van de Latijnse stam nihil, wat "niets" betekent, dat wat niet bestaat. Deze zelfde stam kan ook in het woord "annihilatie" worden aangetroffen: dit woord houdt in dat iets tot niets gereduceerd of volledig verwoest wordt. Nihilisme is het geloof dat:

 • alle waarden als waardeloos aanmerkt en gelooft dat daarom niets gekend of gecommuniceerd kan worden.
 • zichzelf associeert met extreem pessimisme en een radicaal scepticisme, zonder enige loyaliteit aan andere ideeën.
De Duitse filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900) wordt vaak met het nihilisme geassociëerd. In De Wil tot Macht [aantekeningen 1883-1888] schrijft hij: “Elk geloof, elke overweging dat iets waar is, is noodzakelijkerwijs onwaar omdat er eenvoudigweg geen ware wereld bestaat". Voor Nietzsche bestond er geen objectieve orde of structuur in de wereld behalve de orde en structuur die wij er aan toekennen. Het doel van het nihilisme manifesteert zich in diverse perspectieven:
 • Epistemologisch nihilisme ontkent de mogelijkheid dat kennis en waarheid bestaan en is verbonden aan een extreem scepticisme.
 • Politiek nihilisme is een voorstander van het eerst vernietiging van alle bestaande politieke, sociale en religieuze orden als een vereiste voor elke toekomstige verbetering.
 • Ethisch nihilisme (moreel nihilisme) staat afwijzend tegenover de mogelijkheid dat er absolute morele of ethische waarden zijn. Goed en kwaad zijn vage termen en hieraan gerelateerde waarden zijn gewoonweg het gevolg van sociale en emotionele druk.
 • Existentieel nihilisme, het meest bekende denkbeeld, stelt dat het leven geen intrinsieke zin of waarde heeft.

Nihilisme – Een Zinloze Wereld
Shakespeare’s Macbeth vat het perspectief van het existentieel nihilisme, dat het leven minacht, op een mooie wijze samen:

  Uit, korte kaars, uit, uit!
  waart, is ’t leven; een arm speler,
  Die op praalt en raast,
  En dan verstomt, verdwijnt; het Verteld,
  vol galm en drift,
  door een onnooz’le, zin.
De voorspellingen van filosofen over de inslag die het nihilisme op de maatschappij heeft zien er somber uit. Existentialist Albert Camus (1913-1960) noemde het nihilisme het meest verontrustende probleem van de 20e eeuw. In zijn betoog De Rebel1 schildert hij een gruwelijk beeld van de manier "waarop een metafysische ineenstorting vaak eindigt in een volledige ontkenning en de overwinning van het nihilisme, die gekenmerkt wordt door een diepe haat, een pathologische vernietiging en een ontelbaar aantal doden”. Helmut Thielicke’s Nihilisme: Its Origin and Nature, with a Christian Answer2 (oftewel: Nihilisme: De Oorsprong en Aard, met een Christelijk Antwoord) geeft de volgende waarschuwing: “Het nihilisme heeft letterlijk slechts één waarheid te verkondigen, namelijk dat er uiteindelijk niets is dat overeind blijft staan en dat de wereld uiteindelijk zinloos is".

Nihilisme – Na het Niets
Het nihilisme -- de keuze om in Niets te geloven -- gaat gepaard met een hoog prijskaartje. Iemand kan er voor kiezen om te "voelen" in plaats van te denken, en om hun "wil tot macht" uit te oefenen in plaats van te bidden, dank te zeggen en God te gehoorzamen. Na een indrukwekkende carrière die gevuld was met literaire en filosofische creativiteit verloor Friedrich Nietzsche volledig de controle over zijn mentale vermogens. Nadat hij er getuige van was hoe een paard werd mishandeld, begon hij onbeheersbaar te snikken en verviel hij in een catatonische toestand. Nietsche stierf op 25 Augustus, 1900, nadat hij als volslagen krankzinnig was gediagnosticeerd. De Profeet van het Nihilisme zei "Ja" tegen het leven maar "Nee" tegen God, en hij miste hierdoor beide.

Boven de nietigheid van het nihilisme staat Iemand die grootser is dan ongeloof; Iemand die de mensheid heeft beroerd (1 Johannes 5:20) en ons er van verzekert dat onze levens niet zinloos zijn (Handelingen 17:24-28).

Leer Meer!

1 Camus, Albert, The Rebel: An Essay on Man in Revolt (oftewel De Rebel: Een Verhandeling over de Opstandige Mens), Random House, Inc., New York, 1991.
2 Thielicke, Helmut, Nihilisme: Its Origin and Nature, with a Christian Answer (oftewel Nihilisme: De Oorsprong en Aard, met een Christelijk Antwoord), Greenwood Press Reprint, Westport, CT, 1969.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Deontologische Ethiek
Materialisme
Critiek van het Postmodernisme
Cultureel Materialisme
Seculier Humanisme
Naturalisme
Cultureel Relativisme
Communisme
Romeinse Goden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Nihilisme to My Google!
Add Nihilisme to My Yahoo!
XML Feed: NihilismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.