Natuurwet

Natuurwet

 
U bent hier: Filosofie >> Natuurwet

Natuurwet ľ Wat is een wet?
De natuurwet, ook wel natuurrecht genoemd, is een ruime en vaak misbruikte term, die vaak gebruikt wordt in het onderwijzen van filosofie, wetenschap, geschiedenis, theologie en wet. Immanuel Kant zei: De vraag "Wat is wet?" is net zo beschamend voor de jurist als de bekende vraag "Wat is waarheid?" voor de logicus.

  • Wet, in een algemene zin, is een verzameling regels voor acties of gedrag die door een heersend gezaghebber wordt voorgeschreven en die legaal bindend is. Datgene wat door burgers gehoorzaamd en gevolgd moet worden en onderhavig is aan sancties of legale gevolgen is een wet (vertaald uit Blackĺs Law Dictionary, Zesde Editie, p. 884).
  • Jurisprudentie is de filosofie van het recht (wetten) en hoe de wetten zich ontwikkelen.

Natuurwet ľ Een morele theorie over jurisprudentie
De natuurwet is een morele theorie over jurisprudentie, die stelt dat een wet gebaseerd zou moeten zijn op moraliteit en ethiek. De natuurwet zegt dat de wet gebaseerd is op wat "juist" is. De natuurwet wordt door mensen "ontdekt" met behulp van de rede en de keuze tussen goed en kwaad. Daarom zit de kracht van de natuurwet in het ontdekken van bepaalde universele standaarden in moraliteit en ethiek.

Natuurwet ľ De geschiedenis
De Grieken -- Socrates, Plato en Aristoteles benadrukten het onderscheid tussen natuur (fysis, φ˙σις) en "wet", "gewoonte" of "conventie" (nomos, νˇμος). Wat de wet voorschreef varieerde van locatie tot locatie, maar wat "natuurlijk" was zou overal hetzelfde moeten zijn. Aristoteles (384-322 voor Christus) wordt door veel mensen beschouwd als de vader van de "natuurwet". In Rhetorica beargumenteert hij dat er naast de "bijzondere" wetten die alle volken voor zichzelf hebben ingesteld ook een "algemene wet" of "hogere wet" bestaat, die uit de natuur voortkomt (Rhetorica 1373b2ľ8).

De Sto´cijnen -- De ontwikkeling van de natuurwetstheorie werd voortgezet in de Hellenistische filosofische school, vooral onder de Sto´cijnen. De Sto´cijnen wezen op het bestaan van een rationele en doelgerichte orde in het universum. De manier waarop een rationeel wezen leeft in relatie tot deze kosmische orde werd als natuurwet beschouwd. In tegenstelling tot de "hogere wet" van Aristoteles stond de Sto´cijnse natuurwet onverschillig tegenover de goddelijke of natuurlijke bron van die wet. De Sto´cijnse filosofie was enorm invloedrijk onder Romeinse juristen als Cicero en speelden daarom een significante rol in de ontwikkeling van Romeinse wettelijke theorieŰn.

De Christenen -- Voor Augustinus (354-430 na Christus) was de natuurwet hetzelfde als de toestand van de mens vˇˇr de zondeval. Daarom is een echt "natuurlijk" leven niet meer mogelijk en moet de mens op zoek naar zijn heil via de Goddelijke wet en de genade van Christus. Gratianus (12e eeuw) bracht het concept van de natuurlijke wet weer samen met het concept van de goddelijke wet. "Het Menselijke Ras wordt geregeerd door twee dingen, namelijk de natuurwet en door gebruiken (mos, moris, mores). De natuurwet is wat wij terugvinden in de wet en in het Evangelie. Hierdoor wordt elk mens opgedragen om anderen te behandelen zoals hij zelf behandeld wil worden en wordt hem verboden om anderen aan te doen wat hij zelf niet wil worden aangedaan (Decretum, D.1 d.a.c.1; ca. 1140 na Christus).

Natuurwet ľ De conclusie
Wie of wat is uiteindelijk de bron van wetten? De natuurwetstheorie stelt dat zekere morele wetten boven tijd, cultuur en regeringen uitstijgen. Er zijn universele standaarden die in alle tijden op de hele mensheid van toepassing zijn. Deze universele standaarden zijn ingeboren en kunnen door ieder van ons ontdekt worden. Zij vormen de basis voor een rechtvaardige samenleving.

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video
Natuurwet

Natuurwet
Filosofische Wereldbeelden

Athe´sme
Seculier Humanisme
Cultureel Relativisme
Romeinse Goden
Postmodern Wereldbeeld
Cultureel Materialisme
Critiek van het Postmodernisme
Egyptische Goden
Postmodernisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Natuurwet to My Google!
Add Natuurwet to My Yahoo!
XML Feed: NatuurwetWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.