Naturalisme

Naturalisme

 - Onwaarschijnlijk
U bent hier: Filosofie >> Naturalisme

Naturalisme - Filosofische en Theologische Genegenheid
Naturalisme, beter bekend als materialisme, is een filosofisch paradigma waarin alles verklaard kan worden in termen van natuurlijke oorzaken. Fysische materie is de enige realiteit -- alles kan worden uitgelegd in termen van materie en fysische fenomenen. Naturalisme sluit per definitie elke Bovennatuurlijke Actor of activiteit uit. Daarom is naturalisme athe´sme. Het buitensluiten van God in het naturalisme maakt een moreel relativisme noodzakelijk. Filosofen zijn het er over eens dat er zonder God geen universele morele standaarden of gedrag bestaan.

Naturalisme - De Oorsprong van het Universum
Naturalisme heeft te kampen met enkele significante hordes. Recente ontdekkingen (waaronder de beweging van de sterrenstelsels in de astronomie en protonverval in de natuurkunde) hebben er toe geleid dat geleerden de volgende zekerheid accepteren: het universum had ooit een begin -- een singulariteit. Zonder de mogelijkheid van een eeuwige kosmos bestaan er slechts twee alternatieven voor de oorsprong van het universum: ofwel Iemand maakte het, ofwel het maakte zichzelf. De waarnemingen van de empirische wetenschap hebben materialisten in een penibele situatie gebracht -- zij moeten een natuurlijk mechanisme identificeren waarmee het universum zichzelf zou kunnen hebben geschapen en ontwikkeld zonder een Intelligente Regisseur.

Naturalisme - De Oorsprong van het Leven
Naturalisme heeft een belangrijke "Achilleshiel" - de oorsprong van het leven. Leven komt alleen voort uit leven. Hoe passen naturalisten dit in hun kosmogonie? Ze moeten een mechanisme zien te vinden waarmee het leven uit inorganisch materiaal zou kunnen zijn geŰvolueerd. Het leven is ongelooflijk complex. Zou met het verstrijken der tijd dit niveau van complexiteit op een natuurlijke manier door toevallige chemische interacties bereikt kunnen zijn? De mens is "op een natuurlijke manier door willekeurig toeval" in het laboratorium nooit dichter bij het maken van leven uit inorganisch materiaal gekomen dan in de "Vonk en Soep" experimenten van Stanley Miller. Maar Miller's experimenten hebben te maken met drie belangrijke problemen.

Ten eerste begon Miller met de verkeerde stoffen. Miller nam aan dat er een reducerende atmosfeer bestond: Methaan (CH4), Ammonia (NH3), en Waterstof. Met opzet sloot Miller Zuurstof uit, omdat hij als biochemicus wist dat Zuurstof alle aminozuren, de bouwstenen van het leven die geproduceerd zouden kunnen worden, zou vernietigen. Zuurstof staat elke naturalistische evolutionaire oorsprong van het leven in de weg. En toch vinden we overal, hoe diep we ook in de Aardkorst graven, geoxideerd gesteente wat aangeeft dat de Aarde altijd een zuurstofrijke atmosfeer heeft gehad. Maar stel nou eens dat er toch ooit een Zuurstof-vrije reducerende atmosfeer bestond. We hebben dan een kip-en-ei probleem. Zonder Zuurstof is er geen Ozon (O3). Zonder Ozon heeft de aarde geen beschermend schild tegen de Ultraviolet-straling (UV-straling) van de Zon. Het probleem is dat Ammonia door UV wordt afgebroken -- Ammonia kan zonder Ozon niet bestaan. Om nog meer twijfels af te roepen over de "reducerende atmosfeer"-hypothese, zouden we Methaan in oude sedimentaire lagen moeten aantreffen en dit is niet het geval. De geologie lijkt duidelijk: De Aarde had nooit een reducerende atmosfeer.

Ten tweede gebruikte Miller de verkeerde randvoorwaarden. Het experiment werd verondersteld aan te tonen hoe het leven op een natuurlijke manier door willekeurig toeval uit inorganische materie zou kunnen evolueren. Miller gebruikte een electrische vonk om een bliksemflits te simuleren die op de oude aarde insloeg. De vonk was noodzakelijk om gasmoleculen te combineren die zo de gewenste aminozuur-bouwstenen zouden produceren. Het probleem is dat dezelfde vonk die de aminozuren samenbrengt ze ook ontmantelt. De vonk is feitelijk veel beter in het vernietigen van aminozuren dan in het maken ervan. Als een biochemicus wist Miller dit, dus circuleerde hij de gassen en isoleerde hij de aminozuren door middel van een bekende biochemische truc. Miller werd verondersteld de natuurlijke spontane generatie van leven uit organisch materiaal door willekeurig toeval te hebben nagebootst, maar hij trad op als een ingenieur, gebruikmakend van biochemische kennis. Daarom was het Miller-experiment verre van willekeurig -- de verkeerde randvoorwaarden.

Ten derde verkreeg Miller de verkeerde resultaten. Dr. Mark Eastman geeft zijn commentaar op de resultaten van Miller's "Vonk en Soep" experiment: "De voornaamste produkten van het experiment (teer en carboxylzuren) zijn giftig voor levende systemen. Dergelijke chemicaliŰn vergiftigen levende systemen en vernietigen deze uiteindelijk door onomkeerbaar hun enzymen met prote´nes te verbinden. Dit is hoe moderne pesticiden hun prooi doden. Sterker nog, als hij van de oplossing had gedronken die zijn experiment had voortgebracht, dan is het haast zeker dat Stanley Miller hierdoor de dood zou hebben gevonden. Om te beargumenteren dat een dergelijke giftige omgeving de wieg van het leven zou zijn vereist een zeer sterk geloof" (Mark Eastman, M.D., "Creation by Design", oftewel Schepping door Ontwerp 1996, p. 15). Miller schiep geen leven -- hij schiep vergif -- de verkeerde resultaten.

Evolutionist Robert Shapiro vatte het experiment zeer goed samen: "De beste chemie zoals we die gezien hebben in het Miller-Urey experiment brengt ons niet erg ver op het pad naar een levend organisme. Een mengsel van eenvoudige chemicaliŰn, zelfs ÚÚn verrijkt met een paar aminozuren, lijkt niet meer op een bacterie dan een kleine hoop echte en nonsense woorden, die elk op een stuk papier zijn geschreven, op de complete werken van Shakespeare lijken" (Robert Shapiro, "Origins - A Skeptics Guide to the Creation of Life on Earth,", oftewel De Oorsprong - Een Handleiding voor de Scepticus tot de Schepping van Leven op Aarde 1986, p.116).

Naturalisme - De Duizelingwekkende Statistieken
Naturalisme kent nog een probleem. Zelfs als wetenschappers een methode zouden ontdekken waarmee de aminozuur-bouwstenen door willekeurige chemische processen geproduceerd zouden kunnen worden, zou het leven zelf dan op een willekeurige manier uit inorganisch materiaal kunnen evolueren? Volgens seculiere wiskundigen is dit niet het geval. Eastman legt uit: "In de laatste 30 jaar hebben een aantal prominente wetenschappers pogingen ondernomen on de kans te berekenen dat een vrij levend, ÚÚncellig organisme, zoals een bacterie, zou kunnen voortkomen uit het willekeurig combineren van reeds bestaande bouwstenen. Harold Morowitz berekende dat deze kans 1 op 10100,000,000,000 is. Sir Fred Hoyle berekende dat de kans dat alleen de prote´nes van een amoebe door toeval zouden ontstaan 1 op 1040,000 is. Als je er bij stil staat dat de kans om elke week van je leven, van je 18e levensjaar tot je 99e, de staatsloterij te winnen ongeveer gelijk is aan 4.6 x 1029,120, dan zijn de kansen berekend door Morowitz en Hoyle duizelingwekkend. Deze kansen bewogen Fred Hoyle er toe om te stellen dat de kans op spontane generatie 'ongeveer hetzelfde is als de waarschijnlijkheid dat een tornado die door een schroothoop raast een Boeing 747 samenstelt'. Wiskundigen vertellen ons dat elke gebeurtenis met een kans kleiner dan 1 op 1050 zich in het domein van de metafysica bevindt - een mirakel dus" (Mark Eastman, M.D., "Creation by Design," 1996, p. 20-22)

Lees Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Athe´sme
Cultureel Relativisme
Nihilisme
Griekse Goden
Humanisme
Moreel Relativisme
Agnosticisme
Postmodernisme
Seculier Humanisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Naturalisme to My Google!
Add Naturalisme to My Yahoo!
XML Feed: NaturalismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.