Moraliteit

Moraliteit

 - Volgens Ontwerp
U bent hier: Filosofie >> Moraliteit

Moraliteit GedefiniŽerd
Moraliteit gaat over een systeem van gedragspatronen met betrekking tot standaarden van goed en verkeerd gedrag. Het woord draagt de concepten van: (1) morele standaarden met betrekking tot gedrag; (2) morele verantwoordelijk die refereert aan ons geweten; en (3) een morele identiteit, of iemand die in staat is om goede of verkeerde acties te ondernemen. Vaak gebruikte synoniemen zijn onder meer ethiek, principes, deugdzaamheid, en goedheid. In de multi-culturele wereld waarin we vandaag de dag leven is moraliteit een gecompliceerde kwestie geworden. Laten we eens onderzoeken wat moraliteit is en hoe deze een invloed heeft op ons gedrag, ons geweten, onze maatschappij, en onze uiteindelijke bestemming.

Moraliteit en Ons Gedrag
Moraliteit beschrijft de principes die ons gedrag beheersen. Zonder deze principes op hun plaats kunnen samenlevingen niet lang overleven. In de hedendaagse wereld wordt moraliteit vaak beschouwd als ware het een onderdeel van een bepaald religieus standpunt, maar we zien dat dit per definitie niet het geval is. Iedereen onderschrijft de een of andere morele doctrine.

Moraliteit is met betrekking tot ons gedrag op drie niveaus belangrijk. Vermaard denker, geleerde en auteur C.S. Lewis definiŽert deze als volgt: (1) om 'eerlijk spel' en harmonie tussen individuen te verzekeren; (2) om ons te helpen om goede mensen te worden zodat we een goede samenleving kunnen hebben; en (3) om ons in een goede relatie te houden met de macht die ons geschapen heeft. Gebaseerd op deze definitie is het duidelijk dat wat we geloven kritisch is voor ons moreel gedrag.

Professor Lewis zegt dat de meeste redelijke mensen het eens zijn over het eerste punt. Maar, we zien dat er over punt 2 al problemen beginnen te ontstaan. Beschouw de populaire filosofie eens die zegt: "Ik doe niemand kwaad behalve mezelf", die vaak gebruikt wordt als een excuus voor slechte persoonlijke keuzes. Hoe kunnen we de goede mensen zijn die we horen te zijn als we volharden in het maken van dergelijke keuzes, en hoe zal dat de rest van onze maatschappij wel niet beÔnvloeden? Slechte persoonlijke keuzes kwetsen anderen wel degelijk. Punt 3 is waar de meeste onenigheid boven komt drijven. Hoewel de meerderheid van de wereldbevolking in God gelooft, of tenminste in een god, wordt er in de hedendaagse maatschappij zeer zeker vurig gedebatteerd over het vraagstuk van de Schepping als een theorie over de oorsprong.

Een recent rapport in Psychology Today concludeerde: "De meest significante factor in het voorspellen van het moreel gedrag van een persoon zou religieuze toewijding kunnen zijn. Mensen die zichzelf als religieus beschouwen vertoonden de laagste waarschijnlijkheid om hun vrienden te bedriegen, om buiten-echtelijke relaties te hebben, om hun financiŽle rekeningen te misbruiken, of om te parkeren waar dat niet mag". Gebaseerd op deze resultaten heeft wat we over de Schepping geloven een sterk effect op ons morele denken en ons gedrag. Zonder geloof in een Schepper lijkt de enige optie die dan nog overblijft het aanhangen van morele standaarden die we zelf verzinnen. Tenzij we in een dictatoriale maatschappij leven, staat het ons vrij om onze eigen persoonlijke morele gedragscode te kiezen. Maar waar komt die vrijheid vandaan? Het idee dat velen hebben die de Schepping niet onderschrijven is dat moraliteit een schepping is van de mensheid, ontworpen om in de behoeften van stabiele samenlevingen te voorzien. Alle soorten leven bevinden zich in een proces van het kiezen tussen leven en dood, het beslissen wat te doen met macht en/of autoriteit. Dit leidt dan uiteindelijk tot een systeem van normen en waarden. De vraag is: wat gebeurt er als onze keuzes met elkaar conflicteren? Wat als iets, waarvan ik geloof dat ik dat nodig heb om mijn leven te kunnen voortzetten, jouw dood tot gevolg heeft? Als we geen absolute standaard voor de waarheid hebben, dan zullen chaos en conflicten het gevolg zijn als we allemaal worden overgelaten aan onze eigen plannen en verlangens.

Moraliteit en Ons Geweten
Moraliteit heeft een inslag op onze alledaagse beslissingen en die keuzes worden door ons geweten geregisseerd. Opnieuw moeten we voor onszelf beslissen waar het geweten dan vandaan komt. Veel mensen onderschrijven het idee dat het geweten een kwestie is voor onze harten, dat concepten over goed, verkeerd, en rechtvaardigheid in ieder van ons zijn "geprogrammeerd". Dit is in overeenstemming met de geschriften van de Apostel Paulus, die er op wijst dat zelfs zij die niet in God geloven toch vaak God's wetten volgen zoals deze ons in de Tien Geboden zijn aangereikt: "Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten" (Romeinen 2:14-15 (NBV). Opnieuw blijven zij die niet in God geloven achter met de enige mogelijke conclusie die zij kunnen bereiken - dat onze beslissingen slechts gebaseerd zijn op onze behoefte om te overleven. In dat geval zou dat, wat we ons geweten noemen, gebaseerd zijn op aangeleerd gedrag, in plaats van een onderdeel van een Goddelijk ontwerp.

Ontdek Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!
Ontoerekeningsvatbaarheid Video


Ontoerekeningsvatbaarheid Video
Filosofische Wereldbeelden

Geloof in God
Waarom Ben Ik Hier
Dualisme
Metafysica
DeÔsme
Kosmologisch Argument
Is God Echt
Goden en Godinnen
De Filosofie van het Leven
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Moraliteit to My Google!
Add Moraliteit to My Yahoo!
XML Feed: MoraliteitWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.