Materialisme

Materialisme

 
U bent hier: Filosofie >> Materialisme

Materialisme - Definities & Doctrines
Materialisme kan ofwel betrekking hebben op het eenvoudigweg geobsedeerd zijn door de materiŽle wereld, in tegenstelling tot intellectuele of spirituele concepten, ofwel op de theorie dat fysische materie alles is wat er is. Deze theorie is veel meer dan een simpele concentratie op materiŽle bezittingen. De theorie stelt dat alles in het universum materie is, zonder enig werkelijk spiritueel of intellectueel bestaan. Materialisme kan ook aan een doctrine refereren dat stelt dat materieel succes en materiŽle vooruitgang de hoogste waarden in het leven zijn. Deze doctrine lijkt in de moderne Westerse samenleving overheersend te zijn. Materialisme kan ook aan de term Cultureel Materialisme refereren.

Materialisme - FilosofieŽn & Wereldbeelden
Materialisme en de bijbehorende theorieŽn kunnen teruggevolgd worden tot het gedicht De Aard Der Dingen, dat in de 1e eeuw voor Christus door Lucretius werd geschreven. Andere definiŽrende werken zijn onder meer Het Systeem der Natuur door Paul d'Holbach, Kracht en Materie door Ludwig Buchner, en het meer recente onderzoek dat uitgevoerd werd door Richard Vitzthum, An Affirmative History and Definition (oftewel Een Bevestigende Geschiedenis en Definitie, 1996).

Materialisme wordt als een filosofie door die mensen aangehouden die het idee aanhangen dat het bestaan enkel in materiŽle termen kan worden uitgelegd. Zonder een geest of bewustzijn in aanmerking te nemen. Individuen die dit geloof onderschrijven zien het universum als een groot apparaat dat door stukken materie bij elkaar wordt gehouden, die onderworpen aan naturalistische wetten opereren. Omdat het materialisme elk concept van Speciale Schepping ontkent, is deze afhankelijk van de Evolutieleer om zichzelf te verklaren, en hierdoor wordt het geloof in materialisme en het geloof in evolutie onderling afhankelijk.

De eerste vraag die dit wereldbeeld ons zou moeten doen afvragen is: "Als alles dat bestaat slechts uit materie bestaat, waar komen dan de natuurwetten vandaan die dit besturen?" Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van biologische complexiteit, kosmologisch ontwerp, kwantum-fysica en informatie-theorie maken deze materialistische aannamen twijfelachtig. Een massieve hoeveelheid bewijs toont aan dat het universum en zijn materiŽle aspecten verbonden zijn door een netwerk van energie, ontwerp en informatie. We zien nu zo veel meer dan materie - we zien het resultaat van een bewuste schepping.

Materialisme - Een Kwestie van Geloven
Materialisme, op zijn eenvoudiger niveau, heeft betrekking op het scherpstellen op materiŽle "dingen", in tegenstelling tot die dingen die spiritueel of intellectueel van aard zijn. We leven in een wereld die door materie omgeven wordt en uit materie bestaat. Het is daarom alleen maar natuurlijk dat we door materiŽle bezttingen afgeleid kunnen worden van onze spirituele of intellectuele zoektochten, maar vaak zijn dit de situaties waarin problemen voorkomen. We kunnen geobsedeerd raken door een verlangen om deze dingen te verwerven, of gewoon gefrustreerd raken door de behoefte om deze te krijgen.

De vragen die deze houding ons zou moeten doen afvragen zijn: "Zijn materiŽle bezittingen werkelijk belangrijker dan alle andere dingen? Is materieel succes het hoogste doel? Als 'dingen' alles zijn wat er is, wat is dan de zin van het leven? Waarom ben ik er Łberhaupt? Als het leven slechts over materialisme gaat, waarom zou ik dan ook maar pogingen ondernemen om een moreel leven te leiden? Wat maakt het uit hoe ik anderen behandel of hoe ik leef, zolang als ikzelf maar heb wat ik wil? Waarom maakt het wat uit wat ik geloof over de oorsprong van het leven?"

In een criminele rechtszaak is het vereist dat, wanneer men tot een bepaalde uitspraak is gekomen, dat deze dan boven redelijke twijfel is verheven. De huidige materialistische theorieŽn lijken door twijfels overschaduwd te worden. We moeten niet concluderen dat het daarom noodzakelijk is om een volledig tegenovergesteld standpunt in te nemen. Tenslotte, zoals C.S. Lewis ooit zei: "God... houdt van materie. Hij heeft het uitgevonden." In plaats hiervan moet je jezelf afvragen hoe wat jij gelooft een invloed heeft op hoe je leeft, want Lewis zei ook: "verschillende geloofssystemen over het universum leiden tot verschillend gedrag". Wat we geloven moet ofwel waar of onwaar zijn. Voordat je je verzoent met de positie die je kiest, ben je het jezelf schuldig om te blijven zoeken naar de waarheid over leven, dood, en het universum.

Ga Door Met Je Onderzoek!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video
Materialisme

Materialisme
Filosofische Wereldbeelden

Humanisme
Postmodernisme
PolytheÔsme
Postmodern Wereldbeeld
Naturalisme
Critiek van het Postmodernisme
Communisme
Romeinse Goden
Seculier Humanisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Materialisme to My Google!
Add Materialisme to My Yahoo!
XML Feed: MaterialismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.