Is Er Een God?

Is Er Een God?

 - Empirisch Overzicht
U bent hier: Filosofie >> Is Er Een God?

Is Er Een God? - De Vraag
"Is er een God?" Deze vraag wordt beantwoordt door elkaar te vragen: "hoe kwamen we hier?" De wetenschap van de 20e eeuw heeft met zekerheid aangetoond dat het universum niet eeuwig is; het universum had een begin. De mensheid begon feitelijk al duizenden jaren geleden over deze kwestie na te denken, al lang voordat de wetenschap aantoonde dat er een begin was. In al die tijd heeft de mens maar twee mogelijke oplossingen kunnen bedenken -- ofwel Iemand maakte de wereld, ofwel de wereld maakte zichzelf.

Is Er Een God? - Schepping
"Is er een God?" Tenzij we kunnen aantonen dat de wereld in staat is om zichzelf te scheppen, is God de standaard-aanname. Het ongelooflijke ontwerp waarvan alle dingen doordrongen zijn impliceert een Ontwerper. Natuurlijke wetten (oorzaak en gevolg, thermodynamica, zwaartekracht, etcetera) impliceren een Wetgever. Persoonlijke schepselen impliceren een Persoonlijke Schepper. Omdat alles dat we in het universum observeren een gevolg is, moet er een Eerste Oorzaak zijn geweest. Tenzij we in staat zijn om bevredigend uit te leggen hoe elk van deze dingen bestaat, zonder hierbij een bovennatuurlijke kracht aan te roepen, en empirisch bewijs vinden om onze conclusie te ondersteunen, is een Schepper de standaard-aanname. Daarnaast moet elke afgeleide conclusie zich binnen het domein van de natuurwetten bevinden, omdat de natuurwetten onderdeel zijn van het universum en binnen het universum niet geschonden worden.

Is Er Een God? - Athe´sme
Is er een God, of is er geen God, dat hangt af van ons vermogen om het bestaan van God te weerleggen. De bewijslast ligt bij het athe´sme, om deze positie geldig te laten zijn. Tegenwoordig is het enige alternatief voor een Speciale Schepping via een Persoonlijke Schepper de Oerknal-theorie voor de Oorsprong (de Big Bang theorie). Dit is vandaag de dag de alom geaccepteerde theorie. Het is opmerkelijk hoe deze theorie deze acceptatie heeft verkregen, omdat deze twee van de drie Wetten van de Thermodynamica schendt, alsmede de Wet van Oorzaak en Gevolg. Bovendien schendt de Oerknal-theorie de Wet van Conservering van Impulsmoment, omdat achterwaartse bewegingen in het universum zijn waargenomen, onder meer in ons eigen zonnestelsel. Naast deze schendingen van de natuurwetten is de Oerknal niet in staat om ongelijke "gaten" en "clusters" door het hele universum heen te verklaren. En er blijft natuurlijk de vraag: "waar kwam de Oerknal vandaan?" Deze vraag blijft onopgelost, zelfs in de breinen van de athe´sten. Een paar athe´sten veronderstellen dat het universum eeuwig is en dat het alleen zo lijkt alsof dit een begin had. Dit is strijdig met een groot aantal empirische bewijzen en observaties, en zou ook de natuurwetten schenden.

Is Er Een God? - De implicaties
"Is er een God?" is geen moeilijke vraag. De vraag die het meest verbluffend lijkt te zijn is de volgende: "Waarom zijn we zo vastbesloten om God weg te redeneren?" Laten we de eer geven aan wie deze toekomt. Het lijkt zo te zijn dat, als er een God is, wij Zijn schepselen zijn en daarom aan Hem verantwoording schuldig zijn. Natuurlijk is dit niet acceptabel voor een groot gedeelte van de intelligentsia onder de mensheid. Deze "geleerden" hebben een stevige greep op de meerderheid van de bevolking door middel van openbare instellingen zoals het openbare school-systeem en de uitzendmedia. We worden niet aan beide alternatieven blootgesteld. We worden niet verteld over de problemen die verbonden zijn aan evolutie, naturalisme en materialisme. We worden eenvoudigweg verteld dat de Oerknal een feit is. Het gevolg is dat we niet opgeleid, maar ge´ndoctrineerd worden. Helaas is het uiteindelijke resultaat hiervan dat wij en onze kinderen worden geleerd dat er geen Goddelijke Wetgever is, en dat er daarom geen absolute wet of moraliteit bestaat. Alles in de hedendaagse samenleving, inclusief morele gedragscodes en burgerlijke wetten, zijn slechts relatief. "Het Recht van de Sterkste!" is de strijdkreet. Niemand staat stil bij de vraag waarom of hoe moraliteit zich ontwikkelde, of waarom het zo lijkt te zijn dat het dan alleen functioneert als een manier voor de zwaksten om te overleven. Omdat we worden onderwezen dat er geen God is, wat kan ons dan mogelijkerwijs doen overwegen dat er misschien wel een God is en dat Hij moraliteit heeft ingesteld? Evolutie kan de ontwikkeling van de morele gedragscode, die in ons allemaal zit ingesloten, niet verklaren. We negeren deze waarheid eenvoudigweg, net als we God Zelf compleet lijken te negeren. De maatschappij lijdt enorm als gevolg van het feit dat onze kinderen geleerd wordt dat we een gezamenlijke afkomst delen met keien en planten. Individualiteit, zin en doel hebben geen betekenis meer. En dan vragen we ons af waarom onze kinderen zich tegenwoordig als beesten gedragen.

Onderzoek Nu Verder!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

God
Is God Echt
Kosmologisch Argument
Dualisme
Waarom Ben Ik Hier
Bestaat God
De Filosofie van het Leven
Goden en Godinnen
Morele Ethiek
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Is Er Een God? to My Google!
Add Is Er Een God? to My Yahoo!
XML Feed: Is Er Een God?Wat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.