Het Leven van Koning David

Het Leven van Koning David

 
U bent hier: Filosofie >> Het Leven van Koning David

Het Leven van Koning David – De Filosoof
Velen herinneren zich David als de schaapsjongen met het mooie haar die de reus Goliat versloeg. Anderen zien David als de wijze Joodse heerser die de stammen van Israël tot een verenigde natie wist samen te brengen. De oude teksten tonen ons ook een David die een machtig strijder is, een scherpzinnig diplomaat en een getalenteerd musicus. Maar ondanks al deze imponerende eerbetuigingen ontstond de fundering van David's faam en geloof uit een periode van zware beproevingen en twijfels in zijn leven. David was waarachtig een echt filosoof.

Al vroeg in zijn leven werd David gekozen om Saul als de koning van Juda op te volgen. Hoewel Saul in het begin onder de indruk was van David's talenten als soldaat, politicus en musicus, werd Saul later argwanend ten opzichte van zijn opvolger en wilde hij David daarom laten vermoorden. David werd gedwongen om op de vlucht te slaan, en hij bracht vaak weken aan een stuk door in het netwerk van grotten rondom de Dode Zee.

In deze periode begon David zichzelf alle moeilijke vragen over het leven te stellen. David opende zijn hart -- alleen in het duister of op de vlucht op het grondgebied van de vijand -- en hij deelde oprecht zijn gedachten, worstelingen en angsten. David was gefrustreerd door God's plan voor zijn leven en hij schreef hierover in zijn dagboek met gebeden. Hoewel niets Saul er van kon weerhouden om David te doden, maakte David nooit van de gelegenheden gebruik die zich voordeden om Saul te doden. De jaren die David alleen met God had doorgebracht hadden zijn voorbeeldig karakter en nooit wankelend geloof opgebouwd. Door eenzaamheid en problemen leerde David om volledig afhankelijk van God te worden.

Toen Saul uiteindelijk stierf, in een oorlog die overigens niets te maken had met het conflict met David, keerde David naar Juda terug en eiste hij in 1009 voor Christus de functie van koning over Juda voor zich op. Zeven jaar later accepteerden ook de noordelijke stammen van Israël hem als koning en werd hij de heerser over een verenigde Joodse natie, tot aan zijn dood in 969 voor Christus. David was noch een perfect leider noch een perfect mens, maar de jaren die hij in zijn eentje samen met God had doorgebracht, vernederd en verslagen in het duister, hadden de ziel van deze legendarische filosoof en koning vorm gegeven en hadden een erfgoed gesmeed dat tot de dag van vandaag heeft standgehouden.

Het Leven van Koning David – Zijn Thema

    “Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding” (Psalm 32:3-7).
Heb jij opgemerkt wat één van de belangrijkste thema's in de schrijfsels van David is? Hij geeft ons een afschildering van de uiterste beproeving en onrust in zijn leven, maar hij weet zijn innerlijke kompas toch altijd de juiste richting op te laten wijzen. De meesten onder ons gaan op zoek naar geluk in externe omstandigheden in onze levens, maar David had een diepere vreugde ontdekt die in zijn eigen innerlijk was gevestigd. De meesten van ons streven naar een geluk dat extern en eeuwig is, maar David leert ons om op zoek te gaan naar een plek waar een dieper welzijn gevonden kan worden, waar we een vertrouwen en een hoop op God kunnen ontwikkelen dat verder gaat dan onze externe realiteiten.

Het Leven van Koning David – Zijn Conclusie
Jazeker, dat is allemaal erg diepgaand! David had geleerd dat geluk en vreugde verschillende dingen zijn. Geluk is de kortstondige emotionele toestand die afhankelijk is van wat we doen. De tegenwoordige verkopers zijn zich hier goed van bewust! Maar, vreugde is een langdurig proces in onze gedachten dat afhankelijk is van wie we zijn. Voor David waren het de tijden van beproevingen en lijden -- chaos en verwarring -- die uiteindelijk een diepe en fundamentele vreugde ontwikkelden. De sleutel is de realisatie dat God je innerlijke kompas is.

Leer Meer!

Met dank aan THE GREAT PURSUIT: The Message for Those In Search of God, door Eugene H. Peterson en Randall Niles (NavPress 2007).


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Nebukadnessar
Het Leven van Confucius
Bertrand Russell
Citaten van C.S. Lewis
Nietzsche en de Dwaze mens
Het Leven van Koning David
Abd-ar-Rahman III
Antony Flew
De Griekse Filosoof Plato
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theďsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Het Leven van Koning David to My Google!
Add Het Leven van Koning David to My Yahoo!
XML Feed: Het Leven van Koning DavidWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.