Het Leven van Confucius

Het Leven van Confucius

 
U bent hier: Filosofie >> Het Leven van Confucius

Het Leven van Confucius – De Geschiedenis van K'oeng de Meester
Het levensverhaal van Confucius begint met de geboorte van een man met de naam K'oeng Tjioe in 551 voor Christus in Noordoostelijk China. In die tijd was China in feudale staten verdeeld, door krijgsheren of "prinsen" die legers opbouwden, oorlogen voerden, arbeidsslaven onderdrukten en hun onderdanen zwaar belastten. Tjioe was een jongeling die zichzelf had weten te onderwijzen en die door een arme familie in de staat Shandong (Lu) was opgevoed. Toen hij nog een tiener was, vervulde hij al een administratieve functie voor de lokale edelman waarin hij de boekhouding van de landbouw verzorgde. In deze functie begon Tjioe een passie voor de ethische filosofie te ontwikkelen.

Toen hij volwassen was verliet Tjioe zijn thuisland en begon hij van staat naar staat te trekken. Zijn ambitie was om zijn filosofie met de heersende prinsen te delen, omdat hij geloofde dat deze machtige leiders een verplichting hadden om hun volk op een deugdelijke manier te leiden. De prinsen van China zouden moeten begrijpen dat ze niet voor macht, overheersing, geld of ego moesten heersen, maar dat ze moesten doen wat "juist" was en dat ze in hun heerschappij onzelfzuchtige voorbeelden zouden moeten zijn.

Door de jaren heen werd Tjioe (begrijpelijk) door de gevestigde krijgsheren afgewezen. Maar tijdens zijn reizen won Tjioe (begrijpelijk) de harten van de onderdrukte bevolking. Hij keerde uiteindelijk naar zijn thuisstaat terug waar hij een informele school oprichtte waarin hij zijn principes aan een groeiend aantal volgelingen onderwees. Hij onderwees hen op het gebied van de ethiek, leiderschap, geschiedenis, psychologie en de kunsten. Zijn strategie was om jonge mannen een deugdzame opleiding te verschaffen zodat zij vervolgens overheidsposities in heel China zouden kunnen bekleden, waarin zij een werkelijke invloed zouden kunnen hebben en het land zouden kunnen transformeren.

Als onderwijzer werd Tjioe bekend als K'oeng-Foe-Tzi (K’oeng de Meester). Hij leidde door de jaren heen een groot aantal "discipelen" op en hielp een groot aantal van hen om een functie in de staatsregering te bemachtigen. De Meester beschouwde politieke stelsels als de ruimste manier waarop hij zijn transformerende ethiek over heel China kon verspreiden. Toen hij in 478 voor Christus stierf, werd K'oeng-Foe-Tzi, naast Boeddha, als één van de twee grootste ethische denkers in het Oosten beschouwd.

In een tijd waarin Aischylos en Socrates de ethische filosofie van de Griekse wereld tot leven riepen, en waarin Haggai en Zacharia de Joden aanmoedigden om naar Jeruzalem terug te keren, maakte K'oeng-Foe-Tzi zijn filosofie van ethisch humanisme populair, een filosofie die nog vele jaren een gigantische invloed zou hebben op de sociale, politieke en filosofische structuur van China.

Het Leven van Confucius – De Gezegden van Confucius
Het levensverhaal en de leerstellingen van Confucius werden in 1867 door James Legge voor het eerst naar het Engels vertaald. Pas in 1907 werd een leesbaarder en geautoriseerde vertaling beschikbaar, die door Lionel Giles, Opzichter van Oriëntale Boeken en Manuscripten aan het Brits Museum, via de Universiteit van Oxford werd gepubliceerd. Wanneer we de "Analecten van Confucius" zelf lezen, dan realiseren we ons al snel dat het leven van Confucius veel verder gaat dan korte spreuken op gelukskoekjes:

    “Er zijn drie dingen die een wijs mens in achting houdt: de wil van de Hemel, mensen die gezag hebben, en de woorden van de wijzen. De dwaas zal de Wil van de Hemel niet kennen en deze niet in achting houden: hij heeft geen respect voor gezaghebbenden; hij bespot de woorden van de wijzen."1

    “Confucius zei: ‘Wanneer het Rijk goed wordt bestuurd, dan worden ceremonies en muziek en krijgshaftige operaties beheerst door de Zoon van de Hemel. Wanneer het Rijk zich in wanorde bevindt, dan worden deze zaken beheerst door de feudale prinsen en zullen deze zelden langer dan tien generaties duren.’"2

    “De Meester zei: ‘Hij die de Wil van God niet begrijpt zal nooit een mens van een hogere orde worden. Hij die de innerlijke wet van zelfbeheersing niet begrijpt kan nooit standhouden. Hij die de kracht van woorden niet begrijpt zal zijn medemens nooit leren kennen.’”3

Het Leven van Confucius – De Diepgang van Zijn Filosofie
Het ethische systeem dat tijdens het leven van Confucius werd ontwikkeld is waarlijk opmerkelijk wanneer we ons bedenken in welke tumultueuze tijd hij leefde. Enkele van zijn conclusies zijn nog opmerkelijker, omdat deze afkomstig zijn van iemand die in een wereld leefde waarin voorouders en territoriale goden werden aanbeden en die geen weet had van de Griekse gedachte of de oude Joodse Schriftteksten.

Het Leven van Confucius – Het Belang van Moraliteit

1 The Analects of Confucius, oftewel De Analecten van Confucius Vertaald uit het Chinees door Lionel Giles, The Easton Press, 1976, 89.
2 Idem 14.
3 Idem 94.


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Gilgamesj
Het Leven van Sint Augustinus
Filosofische Citaten
Grote Filosofen
Het Leven van Koning David
Aristoteles
Het Leven van Confucius
Bertrand Russell
Thomas van Aquino
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Het Leven van Confucius to My Google!
Add Het Leven van Confucius to My Yahoo!
XML Feed: Het Leven van ConfuciusWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.