God

God

 Onthuld
U bent hier: Filosofie >> God

God: Zijn Eigenschappen Onthuld in Zijn Schepping?
Bestaat God? Als dat zo is, wat zijn dan Zijn eigenschappen? Is Hij een God van de Liefde? Is hij een boze God? Is Hij passief en zelfvoldaan? Heeft Hij Zijn houding überhaupt aan ons onthuld? Saulus van Tarsus, beter bekend als de Apostel Paulus, was een theoloog in de eerste eeuw en hij schreef het volgende aan de Christelijke Kerk in Rome: "Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn" (Romeinen 1:20). Volgens Paulus is het zo dat, als we een onbevooroordeeld onderzoek uitvoeren naar de wereld om ons heen, we dan God's bestaan en Zijn eigenschappen kunnen bepalen door gewoon de dingen der natuur te observeren. In essentie kunnen we de Schepper ontdekken door de schepping te onderzoeken.

God: Noodzakelijk of Gemakkelijk?
Is God noodzakelijk of komt Hij gewoon toevallig goed uit? De wetenschap van de 20e eeuw heeft met succes en met zekerheid bewezen dat het universum niet eeuwig is -- dat het een begin had. Een eeuwig universum is strijdig met onze Natuurwetten (wetten die binnen het waarneembare universum nooit geschonden worden). Bovendien heeft de wetenschap, beginnend met Einstein's Relativiteitstheorie, vastgesteld dat ruimte en tijd met elkaar verweven zijn. Zo veel zelfs dat zij geen afzonderlijke concepten meer zijn, maar dat er naar verwezen wordt als het "ruimte-tijd continuüm". Ooit, lang geleden, was er een tijd toen er geen tijd bestond. Om onze oorsprong uit te leggen door naar het eeuwige bestaan van het universum te verwijzen is dus geen geldig standpunt meer. Er zijn tegenwoordig nog maar twee antwoorden mogelijk voor het raadsel van het bestaan van alle dingen: Ofwel Iemand maakte de wereld, ofwel de wereld maakte zichzelf. De eerste optie wordt door de volgende vergelijking samengevat: Materie + energie + informatie = concept en ontwerp (schepping). Het alternatief wordt door deze formule uitgedrukt: Materie + energie + tijd + willekeurig toeval = complexiteit en schijnbaar ontwerp (een ongelooflijk ongeluk).

God: Concept & Ontwerp Onthuld!
Kunnen we God's werk waarnemen? Over verschillende millennia zal de mensheid een waardering voor de schoonheid en de complexiteit van het universum hebben ontwikkeld. Maar het duurde tot 1953, toen de structuur van de DNA molecule door James Watson en Francis Crick werd ontdekt, voordat de mensheid eindelijk het ongelooflijke ontwerp begon te begrijpen waarvan alle leven is doordrongen. Iemand die daadwerkelijk het mysterie van de DNA molecule onderzoekt -- dit ongelooflijk microscopisch, digitaal, fouten-corrigerend, overvloedig, zelf-duplicerend informatie-opslag- en verwerkingssysteem, met zijn eigen inherente taalconventie, dat het potentieel heeft om elk organisme uit ruw biologisch materiaal te vervaardigen -- begrijpt dat het leven het resultaat is van een concept en een ontwerp. De informatie-wetenschap vertelt ons dat concept en ontwerp alleen uit een verstand kunnen voortkomen. Daarom is een Schepper de wetenschappelijke standaard-aanname voor alles wat we waarnemen. Tenzij de mensheid in staat is om een natuurlijk mechanisme te identificeren waarmee het universum zichzelf zou kunnen hebben geschapen, is een Schepper noodzakelijk.

Lees Nu God Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!
God

God Video
Filosofische Wereldbeelden

De Blinde Mannen en de Olifant
Deïsme
Waarom Ben Ik Hier
Bestaat God
Metafysica
Geloof in God
Adam en Eva
Moraliteit
Is God Echt
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add God to My Google!
Add God to My Yahoo!
XML Feed: GodWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.