Filosofische Citaten

Filosofische Citaten

 - De Wijsheid Vastgelegd
U bent hier: Filosofie >> Filosofische Citaten

Filosofische Citaten - Het Universum
John Stuart Mill (1806-1873) – Engels econoom, politiek theoreticus en filosoof - Met boeken als Een Systematiek der Logica, Principes van de Politieke Economie, en Over Vrijheid leverde hij een belangrijke bijdrage op het gebied van de inductieve logica.

  “Eén van de feiten van het universum die verklaard dienen te worden, zo kan gesteld worden, is het Verstand; en het mag duidelijk dat niets anders het Verstand kan hebben voortgebracht dan een Verstand.” - John Stuart Mill

  (Mill, J. Essays on Ethics, Religion, and Society, oftewel Verhandelingen over Ethiek, Religie en de Samenleving, University of Toronto Press, 1969, 439.)
Benedictus de Spinoza (1623-1677) – Nederlands filosoof en rationalist met een grote invloed op het Duits idealisme - Spinoza was uit een Portugees-Joodse familie afkomstig en wordt door werken als Ethica Ordine Geometrico Demonstrata als één van de grootste religieuze filosofen aller tijden beschouwd.

  “Niets zonder God kan zijn noch gedacht worden” - Benedictus de Spinoza

  (Zedekunde, Benedictus de Spinoza vertaald door D: Burger)

Filosofische Citaten – Het Bestaan
René Descartes (1596-1650) – Frans mathematicus, wetenschapper en grondlegger van de moderne filosofie -- Bekend door zijn uitspraak: "Ik denk; dus ik besta”.

  “Ik heb geconcludeerd dat het bestaan van God evident is en dat mijn bestaan op alle momenten in mijn leven volledig van God afhankelijk is, en dat ik denk dat de menselijke geest niets met een grotere bewijslast en zekerheid zou kunnen weten.” - René Descartes

  (Descartes, R. “Les Meditations” in The Meditations and Selections from the Principles of René Descartes, oftewel De Meditaties en Selecties uit de Principes van René Descartes, Open Court Publishing, 1950, par. 155.)
Blaise Pascal (1623-1662) – Frans mathematicus, filosoof en grondlegger van de moderne waarschijnlijkheidstheorie - Hij had een grote invloed op het existentialisme en het Tijdperk van de Verlichting.

  “Alle dingen zijn uit het niets voortgekomen en bewegen zich voorwaarts tot in de oneindigheid. Wie kan een dergelijke verbazingwekkende loopbaan volgen? De Auteur van deze wonderen, en alleen Hij, kan deze bevatten.” - Blaise Pascal

  (Pascal, B. Thoughts on Religion and Philosophy, oftewel Gedachten over Religie en Filosofie, Otto Schultz & Company, 5.)

Filosofische Citaten – De Zoektocht naar God
Francis Bacon (1561-1626) – Engels staatsman en leidend figuur in de empirische filosofie - Auteur van The Advancement of Learning and Novum Organum, een belangrijk fundament van de moderne wetenschappelijk methode.

  “Het is waar dat een weinig filosofie het verstand van een mens naar het atheïsme zal doen neigen; maar een diepte in de filosofie leidt het verstand van een mens naar religie: Want ook al kijkt het verstand van een mens naar verstrooide secundaire oorzaken, het kan hier soms blijven stilstaan en niet verder kijken; maar wanneer de keten van deze oorzaken gezamenlijk en met elkaar verbonden worden beschouwd, dan kan het verstand niets anders doen dan de toevlucht nemen tot de Voorzienigheid en God.” - Sir Francis Bacon

  (Bacon, F. The Essays of Lord Bacon, oftewel De Verhandelingen van Lord Bacon, Longman & Green, 1875, 64.)
Immanuel Kant (1724-1804) – Duits filosoof, wetenschapper en één van de grootste moderne denkers - Bekend vanwege krachtige schrijfsels zoals De Kritiek van de Pure rede en De Kritiek van de Praktische Rede.

  "Het totaal van alle mogelijke kennis over God is niet bereikbaar voor een menselijk wezen, zelfs niet door een ware openbaring. Maar het ontdekken hoe ver onze rede kan gaan met betrekking tot de kennis over God is één van de meest waardige zoektochten.” - Immanuel Kant

  (Kant, I. Lectures on Philosophical Theology, oftewel Lezingen over Filosofische Theologie, Cornell University Press, 1978, 23.)
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – Frans filosoof, politiek theoreticus en een vooraanstaand schrijver in het Tijdperk van de Verlichting in Europa - Bekend door krachtige werkstukken zoals Het Sociale Contract en De Uiteenzetting over De Wetenschappen en de Kunsten.

  “Een intelligent wezen is het actieve principe van alle dingen. Iemand moet elk beetje gezond verstand hebben laten varen om hieraan te twijfelen, en pogingen om een zo evidente waarheid te bewijzen zijn niets meer dan tijdverspilling.” - Jean Jacques Rousseau

  Burgelin, P. La Philosophie de l’ Existance de Jean Jacques Rousseau, oftewel De Filosofie van het Bestaan door Jean Jacques Rousseau, Librarie Philosophique J. Vrin., 1973, 407.)

Leer Meer!

Met dank aan THE GREAT PURSUIT: The Message for Those In Search of God, door Eugene H. Peterson en Randall Niles (NavPress 2007).


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

De Prestaties van Blaise Pascal
Gilgamesj
Bertrand Russell
Het Leven van Confucius
Aristoteles
Thomas van Aquino
Het Leven van Koning David
Nebukadnessar
Abd-ar-Rahman III
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Filosofische Citaten to My Google!
Add Filosofische Citaten to My Yahoo!
XML Feed: Filosofische CitatenWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.