Dualisme

Dualisme

 - Verstand/Hersenen
U bent hier: Filosofie >> Dualisme

Dualisme - Het Concept
Dualisme is het concept dat ons verstand meer is dan alleen onze hersenen. Dit concept houdt in dat ons verstand een niet-materiŽle, spirituele dimensie heeft die het bewustzijn en mogelijk ook een eeuwige eigenschap omvat. Een manier om dit concept te begrijpen is om onszelf te beschouwen als een opslagvat dat ons fysieke lichaam en onze fysieke hersenen bevat, maar ook een afzonderlijk niet-fysisch verstand, geest, of ziel. Het verstand, geest of ziel wordt als het bewuste deel beschouwd dat zichzelf via het brein op eenzelfde manier manifesteert zoals beeld- en geluidsgolven zich via een televisie manifesteren. De beeld- en geluidsgolven zijn ook niet-materiŽel, net als het verstand, de geest of de ziel.

Het alternatieve concept is materialisme. Materialisme stelt dat alles in ons universum uit fysische materialen bestaat, inclusief ons menselijk verstand of brein, en dat spirituele eigenschappen niet bestaan in het universum. Dit concept stelt dat ons verstand en ons brein ťťn en hetzelfde ding zijn.

Dualisme - Verwachtingen van een verstand dat puur materieel is
Als het dualisme niet waar is, dan is het verstand gelimiteerd tot het fysieke brein. Als we dit scenario aannemen, wat voor verstand zouden we dan verwachten? We zouden puur gebaseerd op materie zeker niet verwachten dat we een bewustzijn zouden hebben. Misschien zouden we een mechanisch verstand verwachten, vergelijkbaar met een computer die door een programma wordt bestuurd. We zouden zaken zoals bewustzijn, zintuigen, gedachten, emoties, verlangens, geloofsovertuigingen, en vrije keuze niet verwachten. Een dergelijk verstand zou zich op een deterministische manier gedragen, gebaseerd op de materiŽle wetten. Veel wetenschappers en filosofen concluderen nu dat de wetten van de scheikunde en de natuurkunde de ervaring van het bewustzijn in mensen niet kunnen verklaren.

We zouden niet verwachten dat mensen met een dergelijk verstand verantwoordelijk voor hun daden zouden kunnen zijn omdat alles wat ze doen bepaald is door de eigenschappen van materie. We weten allemaal dat dat een absurd idee is. We zouden eveneens niet op ons verstand kunnen vertrouwen omdat dit slechts een willekeurige verzameling van materialen zou zijn die niet door een intelligent verstand zouden zijn voortgebracht.

Dualisme - Verwachtingen van een spiritueel verstand
Binnen het dualisme zouden we verwachten dat een spiritueel verstand eigenschappen heeft die gelijksoortig zijn aan de bron ervan. Als de bron de God van de Bijbel is, dan stemt het concept van het dualisme overeen met de Bijbel. Genesis 1:26 stelt: "God zei: ĎLaten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken...í" Genesis 2:7 stelt: "Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen". Lucas 23:46 zegt: "En Jezus riep met luide stem: ĎVader, in uw handen leg ik mijn geest.í"

Dualisme - Rationele en Wetenschappelijke Ondersteuning
Een Britse studie die in het blad 'Resuscitation' werd gepubliceerd leverde bewijs voor het feit dat het bewustzijn niet ophoudt te bestaan wanneer de hersenen van een mens ophouden met functioneren en hij of zij dood is verklaard en dit ondersteunt de waarheid van het dualisme. In hun artikel beschreven arts Sam Parnia en neuro-psychiater Peter Fenwick hun studie onder drieŽnzestig mensen die een hartaanval hadden gehad en klinisch dood werden verklaard, maar die later weer tot leven bleken te komen en vervolgens werden ondervraagd. Ongeveer tien procent van hen zei goed gestructureerde, heldere denkprocessen te hebben gehad, met behoud van hun geheugenfuncties en hun rede gedurende de periode waarin hun hersenen niet werkten. De effecten van zuurstofgebrek en medicijnen werden als invloedsfactoren uitgesloten. Onderzoekers ontdekten ook dat een groot aantal van deze gevallen overeenkomsten met elkaar vertoonden.

Dr. J. P. Moreland, schrijver en theoloog, stelt tijdens een interview met Lee Strobel het volgende: 'Mensen zijn klinisch dood, maar hebben soms een gezichtspunt van bovenaf, vanwaar zij naar beneden kijken naar de operatietafel waarop hun lichaam ligt. Soms verkrijgen zij zo informatie die zij niet zouden kunnen weten als dit slechts een illusie was die zich in hun hoofd afspeelt. Zo was er een vrouw die stierf en een sportschoen zag die boven op het dak van het ziekenhuis lag'. Dit is sterk wetenschappelijk bewijs voor de geldigheid van haar ervaring en het bestaan van een bewust verstand dat zich na de dood van het lichaam afscheidt.

Er bestaat geen plaats in de hersenen waar electrische stimulatie een persoon er toe kan leiden om iets te geloven of te beslissen.

Toen Roger Sperry en zijn team de verschillen bestudeerden tussen de linker- en de rechterhelft van de hersenen, ontdekten zij dat het verstand een causale macht heeft die onafhankelijk is van de activiteiten van het brein. Gebaseerd op deze resultaten concludeerde Sperry dat het materialisme onjuist is.

Onze gedachten kunnen waar of onwaar zijn. Maar, hersentoestanden kunnen niet waar of onwaar zijn.

Niemand kan weten wat we denken door onze hersengolven te meten. Om te weten te komen wat we denken moeten we hierom gevraagd worden.

Wanneer empirische informatie gebruikt wordt als een basis voor het valideren van het dualisme, dan kunnen we tot een consensus komen dat het waar is. Maar, het debat tussen dualisme en materialisme is verbonden met het debat tussen schepping en evolutie. Evolutionisten moeten dus onrealistische posities tegen het dualisme innemen om de evolutieleer te kunnen verdedigen. Als het dualisme waar is, dan zijn we door God geschapen en is het idee van macro-evolutie dus onjuist.

Op eenzelfde manier kunnen we zeggen dat, als alleen de objectieve wetenschappelijke empirische feiten in beschouwing worden genomen, evolutie geen ondersteuning heeft en dat de scheppingsleer de standaard is die juist is.

Bestaat God - Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Bekijk Deze Korte Video!

Verstand versus Hersenen Video
Filosofische Wereldbeelden

Dualisme
Geloof in God
Adam en Eva
Morele Ethiek
De Blinde Mannen en de Olifant
Bestaat God
De Filosofie van het Leven
Is God Echt
Kosmologisch Argument
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
TheÔsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Dualisme to My Google!
Add Dualisme to My Yahoo!
XML Feed: DualismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.