De´sme

De´sme

 - Natuur
U bent hier: Filosofie >> De´sme

De´sme - Verlichte Leegte
De´sme is het geloof in een oppermachtig wezen dat onkenbaar en onbereikbaar blijft. God wordt slechts gezien als de 'eerste oorzaak' en het onderliggende principe van rationaliteit in het universum. De´sten geloven in een god van de natuur -- een schepper die nooit ingrijpt -- die toestaat dat het universum zichzelf volgens de natuurwetten regelt. Zoals een 'klokkenmaker god' die het kosmische proces in gang zet, beweegt het universum zich voort zonder dat dit God's supervisie nodig heeft. Het de´sme gelooft dat precieze en onveranderlijke wetten het universum definiŰren als zelfstandig opererend en zichzelf verklarend. Deze wetten onthullen zichzelf door middel van 'het licht van de rede en de natuur'. Het vertrouwen op de kracht van het redeneren ruilt geloof in voor menselijke logica. Hier volgen enkele voorbeelden van de´stische redeneringen:

  • God wordt door middel van de natuur en de rede gedefiniŰerd en niet door openbaring. De´sten die in God geloven, of op zijn minst in een goddelijk principe, volgen geen of weinig van de andere leerstellingen en praktijken van het Christendom, Jodendom, of welke andere religie dan ook die in een persoonlijke God gelooft. Elke mogelijke de´stische god is een eeuwige entiteit wiens macht gelijk staat aan zijn/haar wil.
  • Sommige de´sten geloven in Jezus Christus, terwijl anderen dat niet doen. De meeste de´sten houden de morele leerstellingen van Jezus in achting.
  • De Bijbel wordt niet geaccepteerd als het onfeilbare Woord van God. De´sten betwisten het bewijs voor de incarnatie van Jezus als God op aarde. Zij ontkennen de geloofwaardigheid van alle geschriften van de Apostelen en alle andere 'door de Geest ge´nspireerde' geschriften.
  • De´sme kent geen geloofsbelijdenis, geloofsverklaring, of heilig boek. Satan en de hel bestaan niet, zij zijn slechts symbolen van het kwaad die de mens door middel van zijn eigen rede kan overwinnen.
  • De mens is in staat om te beslissen welk redelijk pad te volgen met betrekking tot moraliteit. De´sten refereren aan zichzelf als 'vrijdenkers'.
  • De´sten wijzen openbaringen en visioenen af. In het verlichte leven van de de´st bestaat geen ruimte voor de nonsens van mirakels en profetieŰn.
  • De´sme heeft geen behoefte aan voorgangers, priesters of rabbijnen. Het enige dat een individu nodig heeft is zijn eigen gezond verstand en de capaciteit om zich op zijn eigen menselijke toestand te bezinnen.

De´sme - Een Opstap naar het Athe´sme
Sinds de tweede helft van de 18e eeuw heeft het de´sme de wetenschap gebruikt om zijn standpunt te rechtvaardigen. Wetenschappers zoals Sir Isaac Newton waren steeds meer in staat om te verklaren hoe het universum en alles om ons heen werkt. Veel van de mysteries die door de mens aan God werden toegeschreven konden met behulp van eenvoudige mechanistische verklaringen worden uitgelegd. Deze toename in kennis zette een verval in religieus geloof in gang onder de intellectuele elite. Descartes, als filosoof en mathematicus, reduceerde God tot een 'mathematische abstractie'. De rede verdrong het geloof naar het domein van mythologie en bijgeloof, terwijl het de´sme snel verviel tot het athe´sme (het geloof dat er helemaal geen God is). De wetenschap lijkt verwikkelt te zijn in een eeuwenoud gevecht met religie om het menselijk verstand voor zich te winnen. Het leven werd een produkt van blind toeval -- een kosmisch kansspel dat zich door de tijd heen afspeelt.

De´sme - Er Ontbreekt Iets
De mensheid gaat door met het uitgeven van miljarden dollars aan ondernemingen zoals de Hubble Ruimte Telescoop. De mens is nog steeds vurig op zoek naar zijn oorsprong, in een poging om God's ontwerp in de schepping te begrijpen. Dr. Patrick Glynn, afgestudeerd aan Harvard University en een mededirecteur aan George Washington University, concludeert het volgende: 'Natuurkundigen zijn bezig een onverklaarbare orde in het universum te ontdekken . . . psychologen, die ooit het geloof in God als een teken van neurose beschouwden, ontdekken dat religieus geloof een krachtig elixir is voor de mentale gezondheid'. Net als liefde kan spiritualiteit niet intellectueel of mathematisch worden bewezen, maar onze emoties vertellen ons dat het leven een dimensie heeft die boven het logische, fysische domein uitstijgt. Wat is dit ontbrekende ingrediŰnt?

Kennis en rede zijn van weinig waarde als deze niet op een wijze manier worden aangewend. Wijsheid is het sleutel-ingrediŰnt dat in het de´sme ontbreekt. Terwijl de mens op zoek is naar verlichting, voorziet God in een transformatie (Romeinen 12:2). Door geloof en goddelijke openbaringen van God te negeren, heeft het de´sme de wijsheid opgegeven (Spreuken 2:2-6). De de´st twijfelt aan de ware Bron van alle kennis en begrip (Jesaja 11:2; Kolossenzen 2:2-3). Door zichzelf los te koppelen van de Schepper, stellen 'vrijdenkende' de´sten beperkingen aan de kennis (Jeremia 10:12-14).

Dr. Gerald L Schroeder (opgeleid in fysica en biologie aan MIT) heeft artikelen gepubliceerd in Time, Newsweek, en Scientific American. Hij verwondert zich over de wijsheid die in ons DNA en in ons uitgestrekte menselijke bewustzijn is gecodeerd. 'Er bevindt zich een briljant ontwerp in ons brein, en om dit te maken is de aard van ons universum vereist, wat betekent dat we een metafysische kracht nodig hebben, een potentieel dat niet bestaat uit tijd, ruimte of materie, maar dat de tijd, ruimte en materie van ons universum schiep'. We kunnen God bereiken en Hem kennen. 'Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is' (Handelingen 17:22-27).

Bestaat God - Leer Meer!!

"God, the Evidence, the Reconciliation of Faith and Reason in a Pos t-Secular World", oftewel God, Het Bewijs, de Vereniging van Geloof en Rede in een Post-Seculiere Wereld, door Patrick Glynn, Prima Publishing, Rocklin, CA 1997

"The Hidden Face of God - How Science Reveals the Ultimate Truth", oftewel Het Verborgen Gezicht van God - Hoe de Wetenschap de Ultieme Waarheid Openbaart door Gerald L. Schroeder, Free Press, 2001 (auteur van The Science of God; Genesis and the Big Bang, oftewel De Wetenschap van God; Genesis en de Oerknal).


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Mijn Wereldbeeld
Goden en Godinnen
Geloof in God
De´sme
Kosmologisch Argument
Metafysica
Bestaat God
Moraliteit
Dualisme
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add De´sme to My Google!
Add De´sme to My Yahoo!
XML Feed: De´smeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.