De Griekse Filosoof Plato

De Griekse Filosoof Plato

 
U bent hier: Filosofie >> De Griekse Filosoof Plato

De Griekse Filosoof Plato - Geschiedenis
Plato is een invloedrijke Griekse filosoof uit de oudheid. Hij werd in 427 voor Christus in Athene, Griekenland geboren. Hij was de zoon van rijke Atheense ouders en hij begon zijn filosofische carriŔre als een leerling van Socrates. Na de dood van zijn vader trouwde zijn moeder met een vriend van Pericles. Hierdoor raakte Plato verbonden met zowel de oligarchie als de democratie. Een oligarchie is een regeringsvorm waarin het grootste deel van de politieke macht, of alle politieke macht, effectief in handen is van een klein segment van de samenleving. Dit segment is gewoonlijk de machtigste groepering onder de bevolking, door rijkdom, familie, militaire macht, wreedheid of politieke invloeden. Een oom aan moederszijde probeerde Plato er van te overtuigen om deel te worden van de oligarchische heerschappij van Athene, maar hij besloot om net als zijn twee broers een leerling van Socrates te worden. Socrates dwong deze mannen om die ideeŰn en overtuigingen over te nemen die hij zelf op het gebied van "Ken u zelf" kritisch had gevestigd.

Plato was geen vriend van de Dertig Tirannen die in die tijd aan de macht waren. Deze groep vormde een pro-Spartaanse oligarchie die in Athene was ingesteld, en ÚÚn van de twee belangrijkste leden was een volgeling van Socrates. De Dertig hadden de rechten van de Atheense burgers aanzienlijk ingekrompen. Slechts 500 speciaal hiervoor geselecteerde burgers konden legale functies vervullen, en ongeveer 3000 mensen hadden het recht om wapens te dragen en het recht op rechtspraak door middel van een jury. Honderden Atheners werden gedood omdat zij gedwongen werden om van een gifbeker te drinken (met daarin gif van de 'gevlekte scheerling', een giftige plant die op kervel lijkt), en duizenden werden verbannen. Plato's methode van kritische ondervragingen vervreemdde de mensen van deze leefwijze en hij werd daarom voor de misdaden van religieuze immoraliteit en het misleiden van de jeugd aangeklaagd. Op beide misdaden stond de doodstraf. Uiteindelijk werd Plato ter dood veroordeeld. Zijn vrienden schoten hem te hulp en boden aan om in plaats van de doodstraf een boete voor hem te betalen.

De Griekse Filosoof Plato - Invloeden
Plato werd enorm door Socrates be´nvloed en deze man speelde daarom een rol in een groot aantal van zijn dialogen. Daarom bevatten veel van zijn eerdere werken waarschijnlijk dingen die hij uit de werken van Socrates had 'geleend' of aangepast. Het is de vraag in hoeverre de inhoud en de argumentatie in Plato's dialogen feitelijk de standpunten van Socrates en de standpunten van Plato zelf uitdragen. Socrates zelf had namelijk geen enkele van zijn leerstellingen opgeschreven.

Platoĺs schrijfsels gingen over kwesties die te maken hadden met de vraag welke mogelijke regeringsvorm de beste is, met daarin aanhangers van de aristocratie, de democratie en de monarchie, maar ook over andere onderwerpen. In de meeste van zijn werken zijn de centrale thema's het conflict tussen natuur en bestuur, de rol van erfelijkheid en de omgeving op het menselijke intellect en de menselijke persoonlijkheid.

Na de dood van Socrates begon Plato een school in Athene, in een boomgaard die aan de halfgod Academus was gewijd. Het werd daarom de Academie genoemd (waar ons woord academici vandaan komt). Deze school werd als een universiteit voor hogere studies beschouwd en hier werden onder andere natuurwetenschappen, astronomie, wiskunde en filosofie onderwezen. Plato hield ook lezingen maar deze werden nooit gepubliceerd.

Plato stierf in 347 voor Christus op een leeftijd van ongeveer tachtig jaar, maar het is niet bekend wat de doodsoorzaak was.

De Griekse Filosoof Plato ľ Logos
Logos is een Griekse term die "het Woord" betekent. Griekse filosofen zoals Plato gebruikten Logos niet alleen voor het gesproken woord maar ook voor het onuitgesproken woord, het woord dat zich nog steeds in de gedachten bevindt -- de rede. Wanneer deze term op het universum werd toegepast, hadden de Grieken het over het rationele principe dat over alle dingen heerst.

Een Griekse filosoof met de naam Heraclitus gebruikte de term Logos rond 600 voor Christus voor het eerst voor de goddelijke rede of het goddelijke plan dat het hele universum co÷rdineert. Mono-the´stische Joden gebruikten Logos om aan God te refereren, omdat Hij het rationele verstand is -- de rede en de reden -- achter de schepping en de co÷rdinatie van het universum.

Daarom gebruikte Johannes (de schrijver van het Bijbelse boek Johannes) een zeer bijzonder woord -- Logos -- omdat dit in de eerste eeuw na Christus voor zowel Joden als Grieken de beoogde betekenis had.

ôIn het begin was Logos (het Woord), Logos was bij God en Logos was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Logos (het Woord) is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vaderö (Johannes 1:1-3, 14).

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Bertrand Russell
Filosofische Citaten
Thomas van Aquino
Het Leven van Koning David
Aristoteles
Gilgamesj
Citaten van C.S. Lewis
Het Leven van Sint Augustinus
Nietzsche en de Dwaze mens
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add De Griekse Filosoof Plato to My Google!
Add De Griekse Filosoof Plato to My Yahoo!
XML Feed: De Griekse Filosoof PlatoWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.