Communisme

Communisme

 & Immoraliteit
U bent hier: Filosofie >> Communisme

Communisme - Marxisme & Het Communistisch Manifest
Het Communisme, dat ook wel is beschreven als "Revolutionair Proletarisch Socialisme" of "Marxisme", is zowel een politieke als een economische filosofie. In het kort wordt het Communisme in de volgende twee schrijfsels uiteengezet: (1) Het Communistisch Manifest, dat voor het eerst in 1848 door Karl Marx werd gepubliceerd, en (2) Principes van het Communisme, door Friedrich Engels. Op verzoek van de Communistenbond, een groep activisten waarvan zij lid waren, schreven Marx en Engels samen Het Communistisch Manifest. Het hoofddoel van Het Communistisch Manifest was om de nadruk te leggen op de klassenstrijd en om het gewone volk te motiveren om in opstand te komen. Bovendien was het document opgezet om een modelregering voor te stellen, waarvan de economische structuur de hogere bevolkingsklassen zou vernietigen - en de lagere klassen zou bevrijden van tirannie. Volgens Het Communistisch Manifest kent het Communisme tien essentiele regels:

  • Afschaffing van privÚ-bezit.
  • Zware progressieve inkomstenbelasting.
  • Afschaffing van het Erfrecht.
  • Inbeslagname van eigendomsrechten.
  • Centrale Bank.
  • Eigendomsrecht voor de overheid van communicatie en transport.
  • Eigendomsrecht voor de overheid van fabrieken en landbouw.
  • Overheidsbestuur over arbeid.
  • Collectieve boerderijen en regionale planning.
  • Overheidsbestuur over onderwijs.
In essentie was Het Communistisch Manifest een rebellie tegen de extreme armoede van de laagste bevolkingsklasse.

Communisme - Athe´sme en Immoraliteit
Communisme houdt niet op bij economische en politieke hervorming. Per definitie eist het Communisme een afschaffing van zowel Religie als de Absolute Moraliteit die op Religie is gestoeld. De ironie is dat het Communisme zogenaamd probeert om beschaafdheid in de samenleving te bevorderen, maar tegelijkertijd alle besef van Absolute Moraliteit, de hoeksteen van de beschaving, verwijdert. Bovendien krijgt het Communistisch systeem, nadat het door de mensen is ingesteld, een totalitair karakter, wat resulteert in een grotere onderdrukking van die mensen, voor wie het feitelijk de bedoeling was dat deze hierdoor "gediend" zouden worden. Dit feit is goed gedocumenteerd in de geschiedenis van de Communistische naties.

Communisme - Fundering in het Tsarisme
Hoewel het Communisme duidelijk een afzonderlijke filosofie is, zijn sommigen van mening dat dit zwaar be´nvloed werd door het Tsarisme, een Totalitair regime dat na de Russische Revolutie in 1917 door het Communisme werd vervangen. Terwijl het grootste gedeelte van de Europese geschiedenis door de heerschappij van beperkte machtscentra werd gesymboliseerd, verzette Rusland zich tegen de Europese tendens om de monarchistische machten in te perken. Legaal geschiedkundige Harold Berman schrijft over de historische Europese politiek: "Het is, of was ooit, ook een bron van vrijheid. Een horige zou naar de stadsrechtbank kunnen gaan om tegen zijn meester beschermd te worden. Een vazal zou naar het hof van de koning kunnen gaan om tegen zijn heer beschermd te worden. Een geestelijke zou naar het kerkelijk gerechtshof kunnen gaan om tegen de koning beschermd te worden" (Law and Revolution, oftewel Wet en Revolutie). Onder de Tsaristische heerschappij hadden de Russen een dergelijke bescherming niet tegen de streken van een onrechtvaardige Tsaar. En zo geldt dit ook voor de Communisten. Onder het Communisme is de regering absoluut. Onder Stalin, misschien wel de meest beruchte Communist, werden ongeveer 40 miljoen Russische burgers vermoord voor "het goed van de staat".

Communisme - De Praktische Gevolgen
De praktische resultaten van het Communisme zijn gruweldaden en verschrikkingen geweest voor de mensen die onder een Communistische heerschappij gebukt gingen en gaan. En toch hebben voorstanders van het Marxisme alles op alles gezet om er op te wijzen waar de communistische leiders van de fundamentele leerstellingen van Karl Marx zijn afgeweken, in een poging om het Communisme te rechtvaardigen. Desalniettemin kan het niet ontkend worden dat de Marxistische invloed veel van deze verschrikkingen teweeg heeft gebracht. De ironie is dat het Marxisme religie afzweert, niet vanwege een religieus doctrine, maar vanwege de daden van "religieuze" mensen. Niemand kan een religie zoals het Christendom van een kwaadaardig doctrine beschuldigen. Maar het lijkt er op dat mensen kwaadaardig van aard zijn en alleen maar een geschikte mogelijkheid nodig hebben om deze inherente realiteit tot uitdrukking te laten komen. Men moet het algehele resultaat van een filosofische doctrine op de maatschappij in beschouwing nemen, zowel goed als slecht, en niet slechts specifieke voorbeelden van misbruik. Het Christendom is bijvoorbeeld door slechte mensen gebruikt om veel slechte dingen te doen, maar de onderliggende doctrine heeft veel goeds in de wereld gebracht. Aan de andere kant heeft het Communisme veel onmenselijkheden in de wereld gebracht. Het Communisme bracht geen verlichting voor de meerderheid zoals werd beloofd, noch was het in staat om de onderdrukking te beŰindigen zoals de bedoeling was. Het Communisme heeft alleen gediend om Moraliteit van de grote massa te verwijderen - een gevaarlijk en kostbaar experiment.

Leer Nu Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Naturalisme
Polythe´sme
Materialisme
Postmodern Wereldbeeld
Griekse Goden
Postmodernisme
Natuurwet
Seculier Humanisme
Deontologische Ethiek
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
The´sme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Communisme to My Google!
Add Communisme to My Yahoo!
XML Feed: CommunismeWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.