Aristoteles

Aristoteles

 
U bent hier: Filosofie >> Aristoteles

Aristoteles - Geschiedenis
Aristoteles (384 – 322 voor Christus) was de notabele filosoof wiens schrijfsels de volledige loop van de filosofie in de oudheid en in de Middeleeuwen enorm beïnvloedden. Zijn woorden worden tot op de dag van vandaag nog steeds gretig door filosofie-studenten besproken en bestudeerd.

Hij werd in 384 voor Christus in Stagira, Macedonië, geboren. Zijn leraar was de grote filosoof Plato en hij werd in Athene 20 jaar lang door hem onderwezen. In Macedonië was Aristoteles ook enkele jaren de onderwijzer van een jonge man die later bekend zou worden als Alexander de Grote. Toen Alexander de troon besteeg keerde Aristoteles naar Athene terug en richtte hij zijn eigen school op, het Lyceum, die 500 jaar lang in gebruik zou blijven.

Aristoteles onderwees over alles wat met de menselijke kennis te maken had; men vermoedt dat hij zijn liefde voor de wetenschap van zijn vader Nichomachus had ontvangen, die als lijfarts aan het hof van Philippus van Macedonië had gediend. De onderwerpen die aan het Lyceum werden onderwezen varieerden van logica, metafysica, theologie, geschiedenis, politiek, ethiek, esthetica, astronomie en meteorologie tot een oud equivalent van natuurkunde en scheikunde.

Aristoteles – Zijn Werken
De leerstellingen en schrijfsels van Aristoteles hebben de filosofie en de menselijke denkwijze tot op de dag van vandaag beïnvloed, ook al is er maar een fractie van zijn werken bewaard gebleven. Het merendeel van de bewaard gebleven werken van Aristoteles is samengesteld uit de notities die hij bij zijn lessen gebruikte. Dit verklaart de onverenigbaarheid van verschillende zaken en de onbehouwen stijl die de lezer hierin kan aantreffen. Drie van zijn meest bekende werken zijn de Nicomachische Ethieka, de Eudemische Ethiek, en de Magna Moralia ("de grote ethiek").

Aristoteles – Deugd
Eén van de ideeën van Aristoteles die vaak bediscussiëerd worden is de Doctrine van het juiste midden (of de "gulden middenweg"). Hierin treffen we een heleboel filosofisch jargon aan dat noch wijsheid of aanwijzingen noch morele regels aanreikt; deskundigen op het gebied van de filosofie mogen weliswaar op de verdiensten van deze doctrine wijzen, maar de vraag is of je er werkelijk wijzer van wordt. De denkwijze die door deze doctrine wordt onderwezen benadrukt dat te veel of te weinig vermeden moet worden en dit wordt op alles toegepast: van eetlust tot het geven aan liefdadigheid tot het bestraffen van misdaden. Er bestaan bezwaren tegen deze doctrine omdat er geen nauwkeurige specifieke kwantiteiten of maatstaven kunnen worden aangegeven. Uit deze doctrine komen vragen over de mens voort: wat is een "goed" mens; wat is het verschil tussen technische goedheid en morele goedheid?

“Elke bedrevenheid en elk onderzoek, en net zozeer elke actie en elk streven, wordt verondersteld een zekere mate van goedheid als doel te hebben, en daarom kan goedheid terecht gedefiniëerd worden als datgene waarnaar alle dingen streven" (Nicomachische Ethiek 1.1).

“Menselijke goedheid blijkt een activiteit van de ziel te zijn die met de deugd overeenstemt, en als er meer dan één deugd zijn, dan zal deze met de beste en meest volledige deugd overeenstemmen. Maar we moeten hieraan toevoegen 'in een volledig leven'. Want één zwaluw maakt nog geen zomer, noch een enkele dag, en op eenzelfde manier kan één dag, of een korte tijdsperiode, een mens niet gezegend en gelukkig maken” (Nicomachische Ethiek 1.7).

“De deugd van een mans zal ook de gesteldheid van het menselijk karakter zijn die een mens goed maakt en die er voor zorgt dat hij zijn werk naar behoren doet” (Nicomachische Ethiek 2.3).

“Het kan dus een groot verschil uitmaken of we, beginnend in onze kindertijd, gewoonten van de ene of de andere soort ontwikkelen; dit kan een enorm verschil uitmaken, of liever: het kan alle verschil uitmaken” (Nicomachische Ethiek 2.1).

“Als geluk een activiteit is die met de deugd overeenstemt, dan is het redelijk om te stellen dat deze dan met de hoogste deugd zou moeten overeenstemmen; en dat zal de deugd zijn van het beste wat zich in ons bevindt” (Nicomachische Ethiek 10.7).

Leer Meer!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?
Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

De Griekse Filosoof Plato
Het Leven van Sint Augustinus
Gilgamesj
Abd-ar-Rahman III
De Prestaties van Blaise Pascal
Het Leven van Confucius
Aristoteles
Nebukadnessar
Antony Flew
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Aristoteles to My Google!
Add Aristoteles to My Yahoo!
XML Feed: AristotelesWat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.