Agnosticisme

Agnosticisme

 - Een Overzicht
U bent hier: Filosofie >> Agnosticisme

Agnosticisme - Agnostos
De Nederlandse term "agnosticisme" is afgeleid van het Griekse "agnostos", wat betekent "niet weten". Een agnosticus is iemand die toegeeft: "Ik weet het niet". De term wordt specifiek toegepast op mensen die niet zeker weten of God wel of niet bestaat. Een agnosticus is iemand die gelooft dat het bestaan van God ons niet bekend is en dat het hoogst waarschijnlijk buiten het menselijk vermogen valt om dit te ontdekken.

Agnosticisme - Op De Schutting Zitten
Per definitie is een agnosticus niet toegewijd aan het ofwel geloven ofwel niet geloven in het bestaan van God. Maar ook al beweert het agnosticisme "op de schutting te zitten", toch zijn vele agnostici "praktische atheïsten", in die zin dat zij actief de atheïstische levensstijl nastreven; dat wil zeggen dat zij er naar neigen om het moreel relativisme te onderschrijven en hun levens leven zonder zich zorgen te maken over een uiteindelijke verantwoordelijkheid.

Agnosticisme - Bewijs Voor God?
Kan de agnosticus weten of God wel of niet bestaat? Kunnen gewone stervelingen dergelijke kennis verwerven? De moderne wetenschappelijke inspanningen geven aan dat een dergelijke kennis voor de objectieve toeschouwer inderdaad binnen handbereik ligt. Laten we de feiten eens objectief onderzoeken.

Ontwerp vereist een ontwerper. Dit is een fundamenteel axioma. Daarom is ontwerpdetectie-methodologie een eerste vereiste voor vele disciplines, waaronder archeologie, antropologie, forensische wetenschappen, criminele jurisprudentie, copyrightwetten, patentwetten, ‘reverse engineering’, crypto-analyse, ‘random’ getallen generatie, en SETI (“the Search for Extra-Terrestrial Intelligence”, de zoektocht naar intelligent buitenaards leven). In het algemeen vinden we dat “gespecificeerde complexiteit” een betrouwbare indicator is voor de aanwezigheid van een intelligent ontwerp. Toeval kan weliswaar complexiteit uitleggen, maar niet specificatie. Een willekeurige reeks letters is complex, maar niet gespecificeerd (het is betekenisloos). Een sonnet van Shakespeare is zowel complex als gespecificeerd (het is betekenisvol). Je kan geen sonnet van Shakespeare hebben zonder Shakespeare (William A. Dembski, "The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities," 1998).

Wanneer we de algemene principes voor het detecteren van gespecificeerde complexiteit toepassen op levende wezens, dan ontdekken we dat het redelijk is om de aanwezigheid van een intelligent ontwerp daaruit te concluderen. Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar het zogenaamde flagellum van de e-coli bacterie. Het zogenaamde “bacterieel flagellum” is wat een bacterie voortstuwt door zijn microscopische wereld. Het bacterieel flagellum bestaat uit ongeveer 40 verschillende proteïne-onderdelen (die scherpgesteld worden wanneer deze 50000 keer vergroot worden door een electronenmicroscoop), inclusief een stator, een rotor, een aandrijf-as, een U-verbinding en een propeller. Het is niet gewoon uit gemakzucht dat we deze onderdelen deze specifieke namen geven - dat zijn werkelijk hun functies. Het bacterieel flagellum is een microscopische buitenboordmotor! Deze microscopische motoren zijn absoluut verbazingwekkend - een technologisch wonder. Zij draaien met een ongelooflijke 100000 toeren per minuut. Maar toch kunnen ze ongelooflijk snel stoppen. Het duurt feitelijk maar een kwartslag om te stoppen, naar een andere versnelling te schakelen en vervolgens met 100000 toeren per minuut de andere kant op te draaien! De flagellaire motor is watergekoeld en zó geschakeld in een mechanisme van sensoren dat de bacterie zelfs ‘feedback’ van zijn omgeving krijgt! ("Unlocking the Mystery of Life," documentaire door Illustra Media, 2002.)

Waar het om gaat is het volgende: als je een stator, een rotor, een aandrijf-as, een U-verbinding of een propeller in welk ander voertuig, machine, speelgoed of model dan ook zou aantreffen, dan zou je dit meteen herkennen als het produkt van een intelligente bron. Niemand zou ooit verwachten dat een buitenboordmotor, en zeker zo ongelooflijk als deze, ooit het produkt zou zijn van een toevallige assemblage van onderdelen. Dat is absurd. Buitenboordmotoren zijn het produkt van een intelligent ontwerp. (Michael Behe, "Darwin's Black Box", oftewel Darwin's Zwarte Doos, 1996.)

De term "onreduceerbare complexiteit" werd voor het eerst door Michael Behe gebruikt om deze moleculaire machines te beschrijven. Elk mechanisch onderdeel is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van het geheel. Er bestaat dus geen naturalistische, geleidelijke, evolutionaire verklaring voor het bestaan van het bacterieel flagellum. Niet alleen vereist het gezond verstand dat er een Ontwerper is, er bestaat ook geen plausibele naturalistische verklaring om die noodzaak voor een Ontwerper weg te verklaren.

Het bacterieel flagellum is slechts één van vele duizenden ingewikkelde goed ontworpen moleculaire machines. Moleculair bioloog Michael Denton schreef: "Hoewel de kleinste bacteriële cellen ongelooflijk klein zijn, met een gewicht van minder dan 10-12 gram, is toch elke cel effectief een echte tot micro-niveau geminiaturiseerde fabriek, samengesteld uit honderdduizend miljoen atomen, veel gecompliceerder dan welke machine dan ook door de mens gebouwd en absoluut zonder weerga in de niet-levende wereld" (Michael Denton, "Evolution: A Theory in Crisis," 1986, p. 250.).

Lees Nu Agnosticisme Pagina 2!


Vind jij deze informatie nuttig? Help ons dan door deze met anderen te delen met behulp van onderstaande social media knoppen. Wat zijn social media?




Volg ons:

English  
Social Media
Praat over ons:

Volg ons:


Filosofische Wereldbeelden

Griekse Goden
Egyptische Goden
Postmodernisme
Critiek van het Postmodernisme
Materialisme
Polytheïsme
Naturalisme
Postmodern Wereldbeeld
Romeinse Goden
Bronnen Voor Verder Onderzoek

Wetenschappelijke Wereldbeelden
Waarheid Beweringen
Theïsme
Stichters van Wereld Religies
Wereld Religies
Ontdek Waarheid
Populaire Kwesties
Levensproblemen
Herstel
 
 
 
Zoek
 
Add Agnosticisme to My Google!
Add Agnosticisme to My Yahoo!
XML Feed: Agnosticisme



Wat denk jij? Bestaat er zoiets als een absolute morele waarheid?
Ja   Nee  
Filosofie Thuispagina | Over Ons | FAQ | Sitemap
Copyright © 2002 - 2015 AllAboutPhilosophy.org, Alle Rechten Voorbehouden.